RSS

bünbánat címkéhez tartozó bejegyzések

MEGTÉRÉSEK

„Megtértem” – mondod halkan, én
hittel bólintom rá az áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, s hová ment.

***

„Hát megtértem apám…”
– Ha te tudnád ebben a részed,
így szólnál szelíden, meg-megakadva, fiam:

„Megragadott az az Úr, AKI van,
AKIRŐL te beszéltél,
AKI elől a szívem
éveken át menekült”.

Füle Lajos

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2014 hüvelyk Füle Lajos

 

Címkék: , , ,

JÉZUS KRISZTUS

Fájdalmak férfia,
Isten dicső Fia,
keserves halállal
várt a Kálvária.

Te szelíden álltál
gyűlölőid között,
irgalmat nem vártál,
míg véred gyöngyözött.

Ó, de nem a tested
sebe volt legmélyebb:
míg vitted kereszted,
sírt benned a lélek.

Kereszted tövénél
arcomon könny pereg.
Én szórtam utadra
a rút töviseket.

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be március 22, 2010 hüvelyk ALKALMI, Gerő Sándor, Nagypéntek

 

Címkék:

ÁLDOTT ÜNNEPET!

Pihenj meg!
Kifárasztott az élet,
úsztál az árral – a célod felé,
és nyugtalan lelkiismerettel
nézel a közelgő ünnep elé.
Valaha számoltad a napokat,
most szeretnél rajta túl lenni már,
újra hétköznapjaid sodrában.
– Nem veszed észre, mekkora a kár?

Nem lenne jobb… lerogyni a porba,
és elsuttogni magad-vádolón:
‘‘ó én vétkem, én igen nagy vétkem!’’
Tedd meg!
Föléd hajol az Irgalom!
Tedd meg, és a szíved lesz a jászol,
amelyben Jézus megszületett…

Lukátsi Vilma

 
 

Címkék: , , ,

HA SZÁMBAVETTED…

Ha számbavetted mind a vétkeid,
Szemed ha metszőn önmagadba látott:
Az ismeretlen sok-sok bűnödért
Még mondj el egy pár miatyánkot!

Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk,
Mert végtelen a vétkeinknek száma
S talán nem az a legölőbb csapás,
Mit sújt az öklünk tudva, odaszánva.

A legsikoltóbb seb talán nem az,
Mit oszt a kardunk nyílt, lovagi tornán
S tán az se, mit suttogva, hátmögött
Ejtünk kajánul, titkon és orozván.

A legsikoltóbb, legégőbb sebek
Egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet.
Mely indult jóakarat ösvényén
És öntudatlan gúnyba tévedett.

A legszörnyűbb lavinák úgy lehet,
Indulnak egy elejtett szó nyomán,
Mit elhallgatni – véltük – nincs miért,
S mit elhallgatni jobb lett volna tán.

S mikor egy gyötrődő szív úgy eped
Egy szónkért, mely meg tudná váltani,
S virágoskertből sivataggá lesz.
Mert azt az igét nem mondottuk ki.

Mert elnéztünk a ködös messzeségbe,
A léptünk rajta döngve áthaladt,
Semmit se tettünk – csak nem vettük észre –
És eltapostuk, mint egy bogarat.

Oh végtelen a vétkeinknek száma,
Mi álomroncsba, tört reménybe járunk,
Pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk,
Szüntelen egy virágot tör le lábunk.

Ha számbavetted mind a vétkeid,
Szemed ha metszőn önmagadba látott:
Az ismeretlen sok, sok bűnödért
Még mondj el egy pár miatyánkot.

(Tarts őszinte, mély bűnbánatot!!)

Reményik Sándor
(utolsó sor: Borzási Sándor)

 

Címkék: , , , , , , , ,

MÉG NEGYVEN NAP

„Még negyven nap – így szólt
az ítélet szava –
elpusztul Ninive
és temérdek java!’’

De zsákba öltözött
a király és népe
s Isten a büntetést
nem hajtotta végre

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be november 25, 2009 hüvelyk 32_Jónás, ALKALMI, Evangelizálás, Gerő Sándor

 

Címkék: , , , ,

KÖZVETLEN SZÁM

Zsoltárok 50:15
Isten közvetlen száma.
Nála mindig van ügyelet,
S ha hívjuk, nem hiába.
– Tékozló fiúként –
Vágyunk nyomán vezethet bár utunk
akárhova,
csak tékozló fiúként juthatunk
végül haza
– Mindennapi –
Vétkezem, ha nem is akarom,
mindennap van megbánnivalóm.
Így hát, Uram, kérnem kell nagyon
mindennapi bűnbocsánatom.

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be július 8, 2009 hüvelyk 19_Zsoltárok, ALKALMI, Füle Lajos

 

Címkék: , , ,

TÖRÖLD LE KÖNNYEDET!

Hogyha súlyos gondterhedet
alig-alig bírod,
Kíntövis ösvényedet
véges-végig sírod:
Gondolj rá: Él az Isten!
Őrá vesd terhedet!
Bízzál Benne, jó lesz minden.
Töröld le könnyedet!

Hogyha porba hullni látod
sok szép reményedet,
Romba dől a boldogságod,
hullatod könnyedet,
Szívedre mély kétség ül:
– ó, ne tépd lelkedet,
Bízzál, s minden jó lesz végül.
Töröld le könnyedet!

Ha ártatlan kell szenvedned
gúnyt, szitkot, rágalmat,
Méltatlan el kell tűrnöd
sok durva bántalmat:
Ó ne gyötrődj, a bosszúra
ne lopasd szívedet,
Megfizet az égi Bíró.
Töröld le könnyedet!

Ha a halál learatja
szíved szeretteit,
S mint a zápor, úgy hullatja
szemed gyászkönnyeit:
Bár fájdalmas ott a válás
ahol van szeretet,
Lesz a mennyben viszontlátás:
Töröld le könnyedet!

Csak akkor, ha feltárulnak
előtted bűneid,
S szemedből kicsordulnak
miatta könnyeid,
Ne töröld le: borítsa el
bűnbánat lelkedet!
S Isten maga szárítja fel
patakzó könnyedet.

Várjad Őt, könnyhullatva,
porbahullva mélyen,
Jönni fog Ő kegyet adva,
hogy a lelked éljen.
Ha bűnbánat könnyözöne
áztatja az orcád
Akkor van a menny öröme
legközelebb hozzád.

 
Hozzászólás

Szerző: be július 3, 2009 hüvelyk ALKALMI, ISMERETLEN SZERZŐ

 

Címkék: , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: