RSS

múlandóság címkéhez tartozó bejegyzések

HIÁBA!

Itt az ősz és zúg a szél már.
Hamar, hamar itt a tél már.
Hamar, hamar itt a tél.
Csak álmodtál, még nem éltél.
Csak daloltál, csak reméltél,
s elmúlásról szól a szél.

Egy nyaraddal kevesebb nyár,
egy tavasszal kevesebb vár,
egy reménnyel kevesebb.
Tovaűz már, űz a lelked.
Ami bánt is, dalba zenged,
s azt hiszed, hogy jó neked.

Csak hiába! Daccal, dallal,
egetrázó diadallal
vívhatod bár harcodat,
s bárha mondod: „Ezt akartam,
így akartam!” Ó, zavartan
elfordítod arcodat.

Túrmezei Erzsébet

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be február 8, 2012 hüvelyk Túrmezei Erzsébet, Ősz

 

Címkék: ,

AZ ÉN ÉLETEM

Az én életem a fekete árnyak
sötétségétől éjszaka.
Bús fejem felett balcsillagok járnak,
nem a reménység csillaga.
Az én életem vad lidérctüzeknek
vörös lángjától oly riadt.
Léptem nyomában kísértetek mennek
s táncot járnak tüzes ördögnyilak.
Az én életem a szüntelen bánat.
Lábam göröngyös rögutat tapos.
Halovány arcom átkos árvaságnak
halk könnyeitől harmatos.

Édes testvérem, hervadás tündére,
ki itt kopogsz a lelkemen,
mondd meg hitedre, csendes ősz hitére,
lesz-e még más az életem?
Fogok-e még boldogan menni
napsugaras fényutakon?!

Könnyektől fátyolos szememmel
a jövő titkát kutatom.

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be február 8, 2012 hüvelyk ALKALMI, Túrmezei Erzsébet, Ősz

 

Címkék: , , , ,

MENEDÉKEM!

Múló időm, Uram Teremtőm,
csak forgács az időtelenből,
a véges út, a földi pálya
a teremtés hasadt szilánkja.

Hogy is lehet, hogy e szilánkot
jelenléteddel így megáldod?
S a halandó emberi lelket
hatalmaddal újjáteremted?

Köszönöm, hogy hinni, remélni
én is ide jöhettem: é l n i !
S földi időm, ha itt letelne,
kaput nyitsz az időtelenbe,

mert a múlás csalóka látszat,
mert hatalma nincs a halálnak
azon, akit Krisztusa éltet!
Menedékem: az örök élet!

Füle Lajos

 

Címkék: , , , , ,

MONOLÓG

Hogy elfogynak
az ifjú évek!
Öregszik a test,
bár nem vénül a lélek.

Itt vándorok vagyunk.
Így rendeltetett.
Egy égi kéz kimérte utunk.
Éveink országútján
egymásután maradnak el
a mérföldkövek.

Míg előre, a cél felé
meresztjük fáradt szemünk,
Kezedbe tesszük
remegő kezünk,
Istenünk.

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be február 19, 2010 hüvelyk Gerő Sándor, Idősek napja

 

Címkék: ,

AMÍG IDŐNK VAN!

Szállnak az évek, elszáll életünk.
Ősz lett, pedig tegnap üde tavasz volt.
Sürget a kiáltás, mit nem feledhetünk:
Ameddig még időnk van, tegyünk jót!

Fáradhatatlanul vessük a jó magot:
szeretet tettét és szerető szót!
Amit elvetettél, egykor arathatod.
Ameddig időnk van, tegyünk jót!

 

Címkék: , , , , , , ,

ELMÉLKEDÉS

Néztetek-e néha az ég fele fel,
Láttatok-e szállni fellegeket el?
– Úgy szállnak az évek, úgy száll az idő,
Elröppen az élet s vissza soh’se jő.

Elröppen a felhő, elviszi a szél,
Űzi, hajtja, tépi, akárhova tér.
Űz és hajt a sorsod s bárki fia légy,
Meggyötör az élet, akárhova mégy.

Láttatok-e néha nagy fellegeket,
Láttatok-e könnyen, kisírt szemeket?
– Gondterhes az élet, szenvedés a lét,
Szenvedésben leljük az öröm jelét.

Csúf, kormos a felhő, s mégis szép a hó;
Fájdalmas az élet, s élni mégis jó.
Kisírja a felhő fehér könnyeit,
Kisírja az ember drága gyöngyeit.

Láttátok-e néha, mily örömben ég
Villámok után a szivárványos ég?
– Az élet öröme szivárvány csupán,
Fényjáték a súlyos küzdelem után,

Lehullnak a felhők, bármilyen nagyok,
S hulló cseppjeikben szivárvány ragyog.
– Könnyeinkben élnek az örömeink,
Szenvedéseinkben a gyönyöreink.

Lehullnak a cseppek… s új élet terem.
Virág nyílik minden száraz földteren.
Szétporlik e létünk, sírunkba jutunk,
De a síron át is felvezet utunk!

Mike Károly

 
Hozzászólás

Szerző: be július 21, 2009 hüvelyk Mike Károly, Temetés

 

Címkék: , ,

ŐSZI DAL

Köd borong, száll a daru
Zúgva fenn az égen;
Száll s meleg hazát keres
Déli messzeségen;
Néki ott virít a hon,
Hol nincs tél az ormokon.

Sárga a virágbokor,
A lomb hervadó;
Amit látsz, ó, föld fia,
Hamvatag, mulandó.
Gyarló létből a kebel
Jobb hazába esdekel.

Szív, beteg szív, itt az Ősz;
lombjaid lehulltak,
S többé földileg neked
Ők ki nem virulnak:
De ne szálljon bú reád:
Lelsz te is majd más hazát

Bajza József

 
Hozzászólás

Szerző: be július 21, 2009 hüvelyk Advent, Bajza József, Temetés

 

Címkék: ,

 
%d blogger ezt kedveli: