RSS

Gerő Sándor kategória bejegyzései

ADVENTI VIRRASZTÓ ÉNEK

Lecsukódtak a házak ablakpillái,
A függönyök, a zsalugáterek.
Kihunyt a fény. Álom mezőkön járnak az emberek.

Az éj hollófekete leplét felöltötte.
Csak a lomb suttog titkos igéket
És szívemben zeng adventi ének.

Ha majd riad angyali harsona
és megjelensz az ég felhőiben
Öleld magadhoz fáradt néped, Mesterem!

Kevesen várunk virrasztva rád
Kevesen őrzik a szent tüzet.
A dölyfös alszik, a hitetlen nevet.

S mi összebújunk, egy család tagjai
Megtartjuk a ránk bízott kincseket,
Reményt, szeretetet, hitet.

Csalóka árny kísért, lidércfény, kóbor láng.
De ádvent sötét egén áthatol győztesen
Ígéreted lobogó fáklyafénye, Mesterem.

Gerő Sándor

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be december 7, 2010 hüvelyk Advent, Gerő Sándor

 

AZ ÓRA

Acélzengésű, egyhangú zene,
mint sziklazúzó pöröly üteme
a napjaimat egyre darabolja
másodperc, perc, óra. Zakatolva
két vézna karjával rám-rám mutat
s tovább indul, – ismeri az utat –
ismerős számok állnak sorfalat
mozdulatlan, amerre elhalad.

Nincsen megállás, csak menni, menni,
Várnak reám, még nem lehet pihenni.
Ha rámtekintenek tétova szemek,
Golgota keresztjét ki mutatja meg?
Az óra sürget, hát sietnem kell.
Ne késsek, a munkám végezzem el.
Miattam el ne vesszen senki sem,
csak így lesz áldás múló életem.

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be április 22, 2010 hüvelyk 45_Róma, 49_Efézus, ALKALMI, Újév, Gerő Sándor

 

Címkék: , , , ,

GECSEMÁNÉBAN

Dermedten állnak a ciprusok,
az olajfák görnyedve susognak.
Elszenderültek az apostolok,
míg Jézus arccal a földre roskad.

Testi ereje, nézd, hogy elenyész,
homlokán gyöngyözik a vére.
Sóhaja a sűrű éjbe vész.
Gyógyír nem termett szíve sebére.

Távoli imbolygó fáklyalángok
zsoldos csapat élén közelednek.
Júdás jön velük, a hűtlen, álnok.
Sötét felhők könnyei peregnek.

És szólt az Úr: Ébredjetek már!
Az áruló, ím, elközelgetett.
Az ember Fiára kínkereszt vár.
Úgy lesz, ahogy elrendeltetett.

Bár csattan az áruló csókja,
nem dorgálja őt a Mester.
Csak végigméri szánakozva
és megsiratja igaz szeretettel.

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be március 31, 2010 hüvelyk Gerő Sándor, Nagycsütörtök

 

Címkék: ,

A MESTER VIRRASZT

Gecsemáné, olajsajtók kertje.
Csendes az éj, koromsötét az ég,
Jézus virraszt, szomorú a lelke.

Tanítványai mind elszenderültek,
míg felhőkbe rejté arcát a hold.
Magára hagyták hű Mesterüket.

Egyedül vívta meg halálharcát.
sóhajok, félelmek özönében.
Véres verejték borítá arcát.

Hogy az álom varázsa megtörött,
a Mester állt előttük győztesen.
Fény suhant át a Gecsemáné fölött.

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be március 31, 2010 hüvelyk Gerő Sándor, Nagycsütörtök

 

Címkék:

HÍVŐ CSALÁD

Gyermek hite legyen
szülök magvetése.
Ez az élő Isten
örök rendelése.

Amit otthon lát, hall
az emberpalánta,
úgy kíséri útját,
mint lobogó fáklya.

Szeretni az Istent
s felebarátunkat,
ez az aranyszabály
életének célt ad.

Ahol nem törődnek
Isten szavaival,
a család, mint oldott
kéve, széthull hamar.

Gerő Sándor

 
2 hozzászólás

Szerző: be március 22, 2010 hüvelyk ALKALMI, Gerő Sándor, Gyermekbemutatás

 

Címkék: , ,

JÉZUS KRISZTUS

Fájdalmak férfia,
Isten dicső Fia,
keserves halállal
várt a Kálvária.

Te szelíden álltál
gyűlölőid között,
irgalmat nem vártál,
míg véred gyöngyözött.

Ó, de nem a tested
sebe volt legmélyebb:
míg vitted kereszted,
sírt benned a lélek.

Kereszted tövénél
arcomon könny pereg.
Én szórtam utadra
a rút töviseket.

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be március 22, 2010 hüvelyk ALKALMI, Gerő Sándor, Nagypéntek

 

Címkék:

A SAMARITÁNUS TITKA

Szenvedő felebarátján
miért segített a Samaritánus?

Mert jó volt a szeme.
Meglátta a könnyeket,
és a véres, halálos sebet,
mit más nem gyógyíthat,
csak a felebaráti szeretet.

Mert jó volt a szíve.
A nemes lelkek törvénye szerint
örült, hogy segíthetett.
Jutalmat nem várt,
mert az volt a jutalma,
hogy életet menthetett.

Mert erős volt a keze.
Mégis gyöngéden emelte
nemes terhét, le nem ejtve.
Keze a vértől nem volt tiszta,
de ez a vér tisztított
mert nem ő ontotta.

Mert jó volt a lába.
Kész volt gyalog menni,
a beteget figyelve,
Nem akart addig pihenni,
míg felebarátját el nem helyezte,
a vendégfogadó házba.

Istenem, adj nekem is
jó szemet, szívet, kezet, lábat,
mert az élet jerikói útján
vérző testvéreim engem is várnak!

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 42_Lukács, ALKALMI, Evangelizálás, Gerő Sándor

 

Címkék: , ,

 
%d blogger ezt kedveli: