RSS

megtérés címkéhez tartozó bejegyzések

MEGTÉRÉSEK

„Megtértem” – mondod halkan, én
hittel bólintom rá az áment.
Itt járt, lelkedhez ért a Szél,
ki tudja, honnan jött, s hová ment.

***

„Hát megtértem apám…”
– Ha te tudnád ebben a részed,
így szólnál szelíden, meg-megakadva, fiam:

„Megragadott az az Úr, AKI van,
AKIRŐL te beszéltél,
AKI elől a szívem
éveken át menekült”.

Füle Lajos

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2014 hüvelyk Füle Lajos

 

Címkék: , , ,

ÁG ÉS GYÖKÉR

Szép az álom, fényes az elmélet,
de sok álmot megcsúfol az élet.

Mondjuk, mikor érkezik a gyermek:
szent a gyökér, az ágak is szentek,

s elámulunk, mikor le-leválnak
áldott törzsről szentségtelen ágak.

Találgatjuk évtizedek óta:
hogy teremhet rossz gyümölcsöt jó fa?

S nincs felelet, csak szomorú tények,
fiainkban kihúnynak a fények.

Nem örökre tán, csak kis időre.
Talán előbb térünk pihenőre,

s mire ők is a küszöbhöz érnek,
szívükben is megszólal a LÉLEK.

Így is lehet, így is van ez néha,
másra is van ellenkező példa.

Állunk fiúnk bölcső-ágya mellett,
örülünk, hogy ékes ez a gyermek,

de szívünkön átsuhan a kétség:
kell-e neki majd az a reménység…?

Talál-e, ha kergeti az élet,
Kegyelemben ő is menedéket?

Kicsi fiúnk álmos szeme rebben,
harangoznak kinn a kerületben.

Dajkálgatunk magunkban egy óhajt:
Ugye, URUNK, egyszer neki szól majd?

S titok-Ige fészkel a szívünkben:
„Könyörülök, akin könyörültem”.

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2014 hüvelyk Füle Lajos

 

Címkék: , ,

HOGY VILÁGUNK SZEBB ÉS JOBB LEGYEN

Hogy világunk szebb és jobb legyen,
a kőszíveket, lágyítsd meg Istenem,
hogy Krisztusban megújuljanak,
élő és érző, szívekké váljanak.

Egyesülve a szeretetben,
újult szívvel, békességben éljenek,
sugározva a szeretetet,
egy békés, új világot hirdessenek.

Krisztust megtagadó Péterek,
Könnyeikben, újjászülessenek,
és Tamások hitetlensége,
kételkedésből, élő hitre térjen.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be június 8, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , ,

AMIKOR HOZZÁD TALÁL

Amikor hozzád talál Uram az ember,
egy új világ bontakozik ki lelkében.
Mint téli homály, tűnik tavaszi égen,
felragyog benne, Isteni fényességed.
Átformálja jellemét alkotó kezed,
megújul értelme, célja életének.
Új útra lép, melyen követ Uram Téged.
Nem vonzzák többé a nagyvilági fények,
igaz, Isteni öröm ébred szívében.
Felfedezi mit eddig tán észre sem vett,
mennyi csodát, szépséget rejt a természet,
mit emberi elme felfogni sem képes.
Árad ránk magasból Isten dicsősége,
fényében tündöklik tavasz, nyár szépsége,
magasztalja Istent, minden teremtménye.
Illatos virágok, zengő madárének,
szellő susogása, a zöldellő rétek.
Csermely csobogása, méhek zümmögése,
napsugarak tánca a tenger tükrében,
csillag ragyogása éjszakai égen.
Ha lelki szemekkel is lát már az ember,
nyilvánvalóvá lesz önnön kicsinysége,
és a Teremtő végtelen szeretete,
mit ránk áraszt lázadásunk ellenére.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be április 15, 2011 hüvelyk ALKALMI, Evangelizálás, Schvalm Rózsa

 

Címkék:

PÉTERI KÖNYÖRGÉS

Uram, bocsásd meg én nagy vétkemet:
Amíg vad hordák csúfoltak, gyaláztak,
Míg üvöltötték a „Feszítsd meg!”-et,
Melegedtem tüzénél a világnak,
És megtagadtam drága nevedet,
Én, tanítványod, egy szolgálólánynak.

Uram bocsád meg: Gyönge hitemet
A sátáni erő úgy megtépázta!
Ki ott akartam állni melletted
Utolsóként – neved megvallni gyáva –,
Remegő szívvel kerestem helyet,
Ahol zokogjak a kakas szavára.

Uram, áraszd rám is Szentlelkedet,
Hadd lehessek egy szerény tanítványod!
Saját erőmmel már nem kérkedek.
Szavad vigyázom, utaidon járok.
Vezéremül ha küldöd lelkedet,
Nem rendít akkor semmi. Bizton állok.

Bácsi Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be április 15, 2011 hüvelyk ALKALMI, Bácsi Sándor

 

Címkék: ,

TAVASZI ZSOLTÁR

A napsugár
tavasztüzétől
ha a parancs
megjött az égből,
s gyökérből gallyig
fut a nedv,

a tölgyrügy is
ledobja régi
zörgő, rezgő
megszáradt téli
lombját s tavaszi
lesz a kedv.

A Szentlélek
áldott tüzétől,
Úr irgalma
és kegyelméből
tisztulásig ha
jut a hit;

ó-emberünk
leomlik rólunk,
újjá leszünk,
és jó kovászként
keleszti az Úr
fiait.

Fű, fa, virág,
újjászült lélek
kivirul és
él Istenének,
ha új tavaszt ért
életed;

Virágozz, nőjj
és gyümölcsözzél,
megigazulj
ott a keresztnél
és nyerjél
örök életet

Dr. Kubacskai Béla

 
Hozzászólás

Szerző: be április 4, 2011 hüvelyk Kubacskai Béla, Pünkösd, Tavasz

 

Címkék: , ,

MEGTÉRÉS

Egy ifjú gyermekhez Isten Szent Lelke jött,
Szelíden, esdve kérte őt:
Fogadj be engemet a te szívedbe,
Légy az enyém örökre.

„Nincs időm”, az ifjú rá így válaszolt,
„Most játszani vágyom, még gyermek vagyok.
Most nincs időm, Most nincs időm –
Akkor jöjj majd el, ha nagy leszek”.

Aztán majd visszajött a felnőtt ifjúhoz,
Esdve kérte újra, így szólt:
„A munkás kevés, oly nagy az aratás,
Jöjj mert munka vár reád.”

„Hagyj békémet mostan én ráérek még,
A bűnt és a világot szeretem én,
Rá érek még, rá érek még,
Majd nem sokára, szolgád leszek.”

Gonddal telt férfi volt, mikor a Lélek szólt:
„Ne habozz jöjj siess még most.
Az idő lejár és te öregszel már,
Még meddig várjak reád?”

„Mind úgy van, de nincs időm hallgatni rád,
Az életnek gondja és sok munka vár;
Most nincs időm, most nincs időm,
Ha nem lesz gondom, hozzád jövök.”

Immár reménytelen, reszket és kesereg,
Sóhajt könnyezve az öreg.
Az élet lejárt, mindennek vége már,
A halál jön és nem vár.

„…A Szent Lélek tőlem már eltávozott,
Imádkozni nincs erőm, és nem tudok.
Már nincs időm, nincs több időm,
Jaj! mi lesz velem, ha meghalok?!”

 

Címkék: , ,

 
%d blogger ezt kedveli: