RSS

elhivatás címkéhez tartozó bejegyzések

ÍGY SZÉP ÉS ÍGY JÓ

Én magam mással sokszor összemértem:
élettel életet,
erővel, erőt.
S annyiszor láttam törpének és torznak
magamat a másik előtt.

Láttam a másik gazdag élte fáján
kivirágozni, gyümölcsöt is hozni
végig se vágyott vágyamat.
Végig se akart akarat,
láttam, hogyan tör a másik előtt
cél felé utakat.
Hagytam a vágyat: eltűnt, oda már.
Az akarást is: rég volt… tova már.
De a szívemben sajgott valami
és egy-két sóhaj mindig fölszakadt.

Megint találkoztam valakivel.
Az élete s az életem
közt titkos, észrevétlen szál húzódik.
Most egyszer újra összemérhetem.
Milyen hasonló és mennyire más.
Hogy tör a célja felé
végig se akart akarás.
Erős, fiatalosan
vágyja, megéli,
mindet eléri,
végig se vágyott minden vágyamat.
Az út szabad.
A vágy szabad.
A szárny szabad.

Igen, most összemértem magamat,
a voltom vádolója mégse lettem.
A száz lehetőségű út,
mely elmaradt megettem,
virágosan, világosan
elibém szökkent úgy, ahogy megtettem.
Tövise újra szúrt.
Mélysége újra megborzongatott.
Újra rámfeketült az éjjele.
Fényszomjasan kerestem a napot.
Újra a kereszthez ért
és újra kétfele nyílt,
s én újra választottam.
Aztán a másik útra áttekintve
szóltam békésen és szóltam nyugodtan:
Így szép és így jó.
Ez így az én utam, ki nem cserélném mással,
a könnyét kacagással és hejehujázással,
a tövisét virággal,
a szegénységét Pazar gazdagsággal,
akármi kinccsel…
Krisztus rabságát, édes szabadságát,
földi bilinccsel.
Így szép és így jó!

Életfám tövén
csalódva szisszent s elsurrant a kígyó.

Túrmezei Erzsébet

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be február 8, 2012 hüvelyk ALKALMI, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , , , ,

MENJ, ÁBRAHÁM

Menj, Ábrahám, menj, Ábrahám,
indulj el ma még, indulj el ma még!
Menj, Ábrahám, menj,
és vezet majd az ég!

És Ábrahám így elindult,
mert bízott az Úrban.
Nem értette, de elhitte,
hogy Isten vele van.

Ó, testvér most ne várj tovább,
az Isten szólít rég!
Csak figyelj mindig Őreá
és vezet majd az ég!

Az első lépted oly nehéz,
tán meg sem érkezel?!
De dicsőítsd az Ő nevét
és így boldog leszel!

Ha nem mozdulsz, bár hív az Úr,
de riaszt a messzeség,
Ma próbáld meg még Ővele,
és vezet majd az ég!

 
Hozzászólás

Szerző: be január 29, 2011 hüvelyk ALKALMI, AUDIÓ, ISMERETLEN SZERZŐ, VIDEÓ

 

Címkék: , , ,

AZ ÚR VEZET…

Emlékezzelek!
És mintha csak tegnap történt volna,
Halljátok meg ismét az elhívást!
És dobbanjon rá újra szívetek,
ne kívánjatok soha, soha mást!
Akármi lesz… Az Úr vezet…

Az elhívás nem sima útra szólt,
És nem vert nektek hidat a vízen,
A víz víz maradt, az élet élet.
De – járni tanított a tengeren…
A víz felett…
Az Úr vezet!
Szürke, nehéz köd borul reátok.
Sokan inganak, sokan elesnek,
– Testvéreim! De ti álljatok meg!
Mert rajta kívül bármit is kerestek,
Kudarcba fúl…
Vezet az Úr…

Higgyétek el és ma még erősebb
Legyen bennetek a drága tudat
Hogy bármi sötét köd is száll reátok,
A felhők között ott fénylik a napi
Egyszer előtör izzó sugárral,
S akit elhívott szent elhivatással,
Boldog lesz, hogy nem lett hűtelen.
Mert vezet az Úr,
Vezet…
Szüntelen…

Lukátsi Vilma

 
Hozzászólás

Szerző: be január 29, 2011 hüvelyk ALKALMI, Lelkimunkás avatás, Lukátsi Vilma

 

Címkék: , ,

ÁBRAHÁM

Eredj ki – szólt egy Hang –
A földre, melyet ÉN mutatok néked.
– Múltat, emléket, ezer köteléket
szempillantásban háta mögött hagyva
indul Ábrahám, minden hívők atyja.

„A földre, melyet ÉN mutatok néked.”
Sötét itt minden. S fénylik az ígéret.

Siklós József

 
Hozzászólás

Szerző: be január 29, 2011 hüvelyk 01_1Mózes, ALKALMI, Siklós József

 

Címkék: , , ,

A NAGY KÜLDETÉS

Könnyebb volt akkor?

Amikor a Mester
Szólott: Jőjj és kövess engem!
Szólott: Evezz a mélyre!
Szólott: Menjetek el kettenként!
Szólott: Menjetek e széles világba!
Szólott: Hírdessetek örömhírt!

És akinek szivébe mélyedt
tűz szeme, az elindult
s ment. Otthagyta a hálót,
elhagyta mindenét.
Egy saruval és táska nélkül
elindult, mint hű tanítvány,
mint biztos bizonyosság:
Hogy várja otthontalan út.
falu széle, hol lábáról a port is
lerázza, mert az Igének ellene álltak.

Hogy áruló Júdás,
zürzavaros Getsemáné
gyötrelmes keresztfa
sírból kinövő kétely
után a feltámadott Krisztus
tanujaként meggyőzze a világot.
Jaj, hogy azóta mennyire halkult
el a szivünkben a krisztusi hívás.

Mennyi szavunkban a bölcseletünknek
fényeit élesztő sanda varázsszó.
emberi méretű forma-ígéret,
hitben erőtlen tétova zsoltár,
kegyeskedő szóban eldörgő ítélet,
rangvita, fényes cifra-nyomoruság.

De hogyha a Lélek szent tüze gyullad
megragad és küld szét e világban
minden népekhez, tétova akkor
nem lehet senki!
Hangzik az ige, szomjazó lelkek
folyama árad ím e forráshoz.

Tartsd meg a helyed, mert koronádat
Mestered majd ott adja jutalmul,
Ahová küldő szent szava állít.

Bácsi Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be november 20, 2009 hüvelyk ALKALMI, Bácsi Sándor, Lelkimunkás avatás

 

Címkék: ,

ÚTJELZŐ TÁBLA

Feladata:
mozdulatlan állni
és az irányt mutatni.

Mutatni akkor is,
ha napsugár cirógatja
kopott homlokát,
vagy ha vihar söpör végig
és jégeső veri az oldalát.

Rendeltetése megmásíthatatlan,
hadd lássa meg, ki arra jár,
hogy a keresett cél merre van.

Ilyen szolgálattal bízzál meg
engem is Uram,
megváltási művedre
irányítsam a figyelmet,
reám nézve
Téged lássanak a Golgotán
és üdvözüljenek.
Ez forró vágya szívemnek.

Antal Ferenc

 
Hozzászólás

Szerző: be július 8, 2009 hüvelyk ALKALMI, Antal Ferenc

 

Címkék: , , , ,

HALLD CSAK

Halld csak, hangzik Jézus hívó hangja:
,,Ki jön még ma szent aratásomba?
Fehér a táj, vár az aratókra;
Ki lesz, ki a sok kévét behordja?’’

Hangosan szól, téged hív a Mester.
Fogadd el, s a leggazdagabb ember
Leszel, csak mondd boldogan, örömmel:
,,Itt vagyok én, Uram, engem küldj el!’’

Gerzsenyi Sándor

 

Címkék: , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: