RSS

Verseskötetek

Ha tudomásod van az alábbiakon kívül más keresztyén és istenes verseket tartalmazó verseskötetekről, kérlek írj a lap aljára egy megjegyzést, vagy küldj egy üzenetet azzal kapcsolatosan.

A szolgálat útján

A szolgalat utjan

Adorjáni Nagy Aranka – Örök adventben

Adorjani Nagy Aranka - Orok adventben

Almási Mihályné – Maradj velem!

Almasi Mihalyne - Maradj velem

Andreas Gryphius – A porszem és a minden (Andreas Gryphius 141 istenes szonettje Szénási Sándor fordításban)

Antal Ferenc – Égő szövétnek

Antal Ferenc – Üzenet

Antal Ferenc - Uzenet

Antal Ferenc – Vallomás a kereszt tövében

Az Úr érkezése (Klasszikus költőink istenes versei)

Áldjad lelkem az Urat (Református költők antológiája Dr. Gyökössy Endre szerkesztésében)

Balaton Zoltánné Koszta Vilma – Dal a csodakertről

Balaton Zoltanne Koszta Vilma - Dal a csodakertrol - 0001

Balaton Zoltánné Koszta Vilma – Hazafelé

Balaton Zoltanne Koszta Vilma - Hazafele

Balog Miklós, Gerzsenyi Sándor – Első kéve

Balog Miklos, Gerzsenyi Sandor - Elso keve (edit)

Balog Miklós – Második kéve

Balog Miklós – Kévéim

Bácsi Sándor – Add tovább!

Bácsi Sándor – Naponta új erőt

Bányai Ferencné – Aranykalászok

Banyai Ferencne - Aranykalaszok

Betkó András – Lelkem húrjain

Békési Mária – Immanuel

Bihari Dezső – Harmatcseppek

Biztassátok egymást – Túrmezei Erzsébet versei és műfordításai, valamint Madocsai Miklós írásai.

Bodrog Miklós – Rendeltetés

Bodrog Miklos - Rendeltetes

Bodrog Miklós – Válogatott zsoltárok (zsoltárok költői fordítása)

Bodrog Miklos - Valogatott zsoltarok

Bokor Katalin – Hit, remény, szeretet (válogatás)


bővített kiadás:

Borzási Johanna – Angyalszemközt

Borzasi Johanna - Angyalszemkozt

Bódás János Összes versei

Bodas Janos - Osszes versei

Bódás János – Istenes énekek

Bódás János – Mai prédikátor

Bódás János – Mennyei szőlősgazda

Bódás János – Örömhírt mondok

Bódás János – Számadás

Bódás János – Virág a sziklán

Boros Gergely – A Jézust kereső ember

Csathó József – Mégis

Csatho Jozsef - Megis (2)

Csathó Péter – A hóvirág

Csendes Csodák (válogatás)

Csiha Kálmán – Templomküszöb

Csiha Kalman - Templomkuszob

Csiha Kálmán – Téli méhek balladája

Csiha Kalman - Telei mehek balladaja

Csuka Zoltán – Bizonyságul

Czigány György – 80 nyár

Czigany Gyorgy - 80 nyar

Czigány György – Hála (101 vers)

Czigany Gyorgy - Hala

Czigány György – Mézet ont az ég

Czigany Gyorgy - Mezet ont az eg

Dani Zoltán – Ararát hegyén

Dani Zoltán – Esti harangszó

Dani Zoltán – Oltári áldozat

Deli Árpád – Átköltött zsoltárok

Dénes Ferenc – Ajkammal hirdetem

Dénes Ferenc – Lelki hangok


Dömötör Ilona – Angyal szeretnék lenni

Domotor Ilona - Angyal szeretnek lenni

Dsida Jenő – Krisztusi kenyér

Dsida Jeno - Krisztusi kenyer

Dsida Jenő – Út a Kálváriára

Dsida Jeno - Ut a kalvariara

Dsida Jenő – Zarándokút (válogatás)

Édesanyámnak (válogatás)

Élő kövek üzenete (válogatás)

Emerikusz (Szilágyi Imre) – Istent dicsőítő versek

Erdélyi László – Akire nem volt méltó a világ

Erdelyi Laszlo - Akikre nem volt melto e vilag

Erdélyi László – Taníts meg engem reád tekinteni

Erdelyi Laszlo - Tanits meg engem Read tekinteni

Erdélyi László – Világíts

Erdelyi Laszlo - Vilagits

Ériné Czibák Anna – …Csakazértis!

Erine Czibak Anna - Csakazertis

Esztergályos Erzsébet – Aranyfedezet

F. Farkas Rozália – Jó reggelt napsugár

F. Farkas Rozália – Tavaszi zsongás

Faluvégi Dezső – …Csak tömjént hozhatok!

Faluvégi Dezső – …Csillag-sziporkák

Fejes Ádam – Csak világítva szabad járni

Fenyvesi Félix Lajos – Egy régi templomra (Istenes versek)

Fenyvesi Felix Lajos - Egy regi templomra

Föl a szívvel… Az Istenkereső József Attila, versek – tanulmányok (szerk. Sárközy Péter)

Fol a szivvel

Füle Lajos – Ének a cseresznyefáról

Füle Lajos – Építsd velünk!

Fule Lajos - Epitsd velunk

Füle Lajos – Futás

Füle Lajos – Hoztál-e napsugárt

Füle Lajos – Isten velünk, viszontlátásra

Fule Lajos - Isten velunk, viszontlatasra

Füle Lajos – Ne nyugodj bele!

Fule Lajos - Ne nyugodj bele

Füle Lajos – Szent ámulással

Füle Lajos – Ünnepeink versekben

Gárdonyi Géza – Útra-készülés

Gardonyi Geza - Utra-keszules (2)

Gergely István – Csodatemplom

Gergely Istvan - Csodatemplom

Gerzsenyi Sándor – A századik

Gerzsenyi Sándor – Fölfelé a hegyoldalon

Gerzsenyi Sandor - Folfele a hegyoldalon

Gerzsenyi Sándor – Meditáció

Gerzsenyi Sándor – Vallomás

Groska József – Fényözön árad

Dr. Gyökössy Endre – “Siess segítségemre, Uram, Szabadítóm!” (imák betegek számára)

Győri József – Szőlőben

Hang szólít – Isten-kereső versek a huszadik század világirodalmából (válogatás)

Harangszó füzetek 1. – Kis karácsony, nagy karácsony

Kis karacsony, nagy karacsony

Hárs Ernő – Odüsszeusz visszanéz

Hars Erno - Odusszeusz visszanez

Háló Gyula – Arcod fényében

Herjeczki Géza – Várj még

Hespné Házos Mária – Az én világom

Innen és túl – Versek az Isten-kereső emberről (válogatás)

Image (2)

Iványiné Sinka Magdolna – Csodálatos országban


Járfás-Fehér Eszter – Amikor Isten megtölti a szavakat

Johnson Gnanabaranam – Jézusom ma

Józsa Lászlóné – Betlehem mezején

Kalász Márton – A lét elrejtetlensége

Kalasz marton - A let elrejtettlensege

Karácsonyi jelenetgyűjtemény I. – A testté lett Ige

A testte lett Ige

Karácsonyi jelenetgyűjtemény II. – Az Ige testté lett és lakozott miközöttünk

Az Ige testte lett es lakozott mikozottunk

Karácsonyi versek 1.

Karacsonyi versek 1

Karácsonyi üzenet (válogatás, kézírás)

Karacsonyi uzenet

Katolikus költők antológiája, Kr. u. 20. század (szerk. Ronay László)

Katolikus koltok antologiaja

Kárász Izabella – Eltűnik a nyár

Kárász Izabella – Fényből fényességet

Kelemen Szabolcs – Fekete szerelem

Kertész Eszter – Szalma és glória

Kertesz Eszter - Szalma es gloria

Keszei István – Angyali merénylet

Keszei Istvan - Angyali merenylet

Keszei István – Magyar advent

Keszei Istvan - Magyar advent

Ketten a Mesterrel (versgyűjtemény)

Kezedbe adom mindenem I. (válogatás magyar írók és költők istenes verseiből)

Kezedbe adom mindenem

Kindelmann Győző (szerk.) – Híd az Égbe: A világ legszebb imái

Király Kató – Még egy kevés idő

Kiraly Kato - Meg egy keves ido

Kiss B. Zsolt – Te küldted a napot nekünk

Kiss B. Zsolt - Te kuldted a napot nekunk

Kovács Gyuláné – Lelki kis ajándékok

Kováts Sárika – Keresem a fényt

Kupás Sándorné Ráti Gizella – Vetés I.

Kutas Kálmán – Egy emberélet

Leleszi Kováts György – Isten felé lépegetve

Leleszi Kovats Gyorgy - Isten fele lepegetve

Losonczi Léna – Zsoltár minden időben (A 150 zsoltár parafrázisa Keresztes Dóra illusztrációival)

Losonczi Lena - Zsoltar minden idoben

Lukátsi Vilma – Egy csipet só

Makovei János – A jövendő a béke emberéé…

Martini Magdolna Eszter – Versek I., Régi és új versek

Martini Magdolna Eszter - Versek 1 - Regi es Uj versek

Martini Magdolna Eszter – Versek II., Egyre áradó zenék

Martini Magdolna Eszter - Versek 2 - Egyre arado zenek

Martini Magdolna Eszter – Versek III., Lepergő gyöngyök

Martini Magdolna Eszter - Versek 3 - Lepergo gyongyok

Martinidesz László – Éjféli kialtásaim

Mátis Béla – Egyszerű dalok

Mátis Géza – Isten kezében

Mátis Géza – Lépésről lépésre

Mátis Géza – Legyen meg a Te akaratod

Mátis Géza – Szenvedésből nagy örömbe

Michelangelo Buonarroti versei

Michelangelo Buonarroti versei

Mike Károly – A paraszt-apostol

Mike Karoly - A paraszt-apostol

Mike Károly – Gabonasors (Válogatott alkalmi versek)

Mike Károly – Gyűjteményes versek

Mike Karoly - Gyujtemenyes versek

Miklya Zsolt – Lét-Ige

Miklya Zsolt - Let-ige

Mikolai Betics Mihály és Ferenczel Bertalan – Kövekre írt út

Mikolai Bertics Mihaly, Ferenczel Bertalan Kovekre irt ut

 Mécs László – összes versei

Mécs László – Aranygyapjú

Mécs László – Legyen világosság!

Mécs László – Magyarok misekönyve

Mécs László – Rabszolgák énekelnek

Mécs László – Üveglegenda

Mecs Laszlo - Uveglegenda

Mécs László – Üzenet

Mécs László – Vadócba rózsát oltok

Mécs László Válogatott költeményei

Menjünk Betlehembe: Jézus születésének kétezredik évfordulóján

Menjunk Betlehembe

Moldován Vilmos – Tovább kell vinnetek!

Molnár Gyula – A madarak a csillagokat nézik

Molnár Károly – Effata

Most élni küldetés (versgyűjtemény)

Móra Ferenc – Himnusz a búzamezőn

Mora Ferenc - Himnusz a buzamezon

Móra Ferenc – Könnyes könyv

Mora Ferenc - Konnyes konyv

Mucsi B. János – Hulló csillagok

Mucsi B. János – Én még zörgetek

Mustármagok (válogatás)

Nagy Péter – Babilontól Betlehemig: Bibliai jelenetek (nem csak) gyerekszínjátszóknak

Nagy Peter - Babilontol Betlehemig

Nagy Sándor – Jézus Krisztus az élet forrása

Nagy Sandor - Jezus Krisztus az elet forrasa

Nagyné Pál Tünde – Kegyelmi ajándék

Nagyne Pal Tunde - Kegyelmi ajandek

Nemes Karolina – Hogy legyen hited – olvasd

Nemes karolina - Hogy legyen hited - olvasd

Nyári Gyula – Arccal a fény felé

Nyari Gyula - Arccal a feny fele

Oláh Lajos – Ihletett írások

Oláh Lajosné – Ige és élet

Oláh Lajosné – Jövevény vagyok

Ölbey Irén – A béke győzelem

Örömhír a pusztaságban (Karácsonyi műsorok és színdarabok, Miklya Zsolt szerk.)

Oromhir a pusztasagban

Ötvös László – Mester és tanítvány

Otvos Laszlo - Mester es tanitvany

P. Papp Asztrik – A Jézushágón (válogatás)

Pálfy Gabriella – Szóesésben

Pálinkás Magdolna – Béke a viharban

Páskulyné Kovács Erzsébet versei, I. kötet

Páskulyné Kovács Erzsébet versei, II. kötet

Páskulyné Kovács Erzsébet – Add ide a kezed!

Páskulyné Kovács Erzsébet – Kereszten irgalom

Paskulyne Kovacs Erzsebet - Kereszten irgalom

Páskulyné Kovács Erzsébet – Köszönöm, Uram! Megköszönöm!

Paskulyne Kovacs Erzsebet - Koszonom, Uram, megkoszonom

Pecznyik Pál – Arccal a fény felé (válogatás)

Pecznyik Pál – Égre rajzolt kereszt üzenete

Pecznyik Pal - Egre rajzolt kereszt uzenete

Pecznyik Pál – Vár az atyai ház

Petrőczi Éva – A hetedik angyal

Petrőczi Éva – A patak éneke (Régi és új versek)

Polgár Rózsa – Tarisznyakönyv

Polgar Rozsa - Tarisznyakonyv

Pósa Lajos – Imádságok és köszöntők gyermekeknek

Reményik Sándor – Az építész fia

Reményik Sándor – Csendes csodák

Reményik Sándor – Erdélyi Március – Álmodsz-e róla

Reményik Sándor – Havasi feszület (válogatás)

Reményik Sándor – Isten közelében

Reményik Sándor – Összes versei (2 kötet)

Remenyik Sandor - Osszes verse I.

Remenyik Sandor - Osszes verse II.


R-né Gerő Lídia – Őszirózsák

S. Meggyesi Jenő  – Kettétört toll

S. Meggyesi Jeno - Kettetort toll

Schrenk Éva – Azért, aki vagy (Válogatott és legújabb versek)

Schrenk Eva - Azert, aki vagy

Schrenk Éva – Lángban égni

Schrenk Eva - Langban egni

Schrenk Éva – Új úton

Schrenk Eva - Uj uton

Schrenk Éva – Valaki szeret

Schrenk Eva - Valaki szeret

Schvalm Rózsa – A kereszt fényében

Schvalm Rózsa – Fénysugár az őszben

Schvalm Rózsa – Hittel látva látni

Schvalm Rozsa - Hittel latva latni

Schvalm Rózsa – Mindig a fény felé

Schvalm Rozsa - Mindig a feny fele

Schvalm Rozsa - Mindig a feny fele2

Siklós József – Szádhoz a kürtöt (válogatás)

Sík Sándor – Válogatott költemények

Simon András – Szeretetközelben

Somogyi Barnabás (szerk.) – Szavalókönyv a Baptista Ifjúság számára (válogatás)

Somogyi Barnabas (szerk.) - Szavalokonyv a baptista ifjusag szamara

Somogyi Gáborné Csoma Irén – Mennyei szekerek

Soós László – Ünnepeink igéi (A Biblia költői szakaszainak verses fordítása az egyházi év ünnepeire)

Szabó Ferenc – Zsoltárhangon

Szabo Ferenc - Zsoltarhangon

Szegedi Kovács György – Vezércsel

Szegedi Kovacs Gyorgy - Vezercsel

Szemerei Gábor – Belső szoba (Meditatív-predikatív versek, faplasztikák, vallomások)

Szemerei Gabor - Belso szoba

Szemerei Gábor – Serdüljetek énhozzám

Szemerei Gabor - Serduljetek enhozzam

Széll Barnabás – Nem vagy egyedül

Szell Barnabas - Nem vagy egyedul

Széll Barnabás – Semmi, semmi, csak a lélek

Szeretni tehozzád szegődtem

Szeverényi Barnabás – Hold-keringő

Szeverenyi Barnabas - Hold-keringo (2)

Szigeti Jenő – Egy mai prédikátor vallomásai I. kötet: Versek

Szigeti Jeno - Versei I

Szigeti Jeno - Egy mai predikator vallomasai, I.

Szigeti Jenő – Egy mai prédikátor vallomásai II. kötet: Versek

Szigeti Jeno - Versei II

Szigeti Jenő – Egy mai prédikátor vallomásai III. kötet: Életigenek (Versek, történetek)

Szigeti Jeno - Eletigenek (2)

Szigeti Jenő – Hazafelé – Jézus felé (Versek elmélkedések)

Szigeti Jeno - Hazafele - Jezus fele (2)

Szikaszai Béni – Fáradt fejem keresztfádra hajtom

Szöllősi Zoltán – Angyal lépked föld fele 

Szollosi Zoltan - Angyal lepked fold fele

Templomablak – Istenes versek és műfordítások


Tenke Sándor – Új aranyhárfa (Válogatás – Versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra)

Terólad zeng dicséretem: liturgikus versek (szerk. Úrházy-Kis Stella Beáta)

Terolad zeng dicseretem

Tiszták, hősök, szentek – A magyar nemzet legszebb imái

Tisztak, hosok, szentek

Tornay András – Mezítláb álarcok hamujában

Tornay Andras - Mezitlab alarcok hamujaban

Tornay András – Szögek, titkok és szivárvány

Tornay Andras - Szogek, titkok es szivarvany

Tóth István – Szívvel, szóval, tiszta ésszel (Válogatás középkori latin nyelvű költészetünkből)

Toth Istvan - Szivvel, szoval, tiszta esszel (2)

Tőtős János – Korai eső

Túrmezei Erzsébet – Ádventtől ádventig

Turmezei Erzsebet - Adventtol adventig

Túrmezei Erzsébet – Csak tiszta szívvel

Túrmezei Erzsébet – Csodát virágzik a jelen

Turmezei Erzsebet - Csodat viragzik a jelen

Túrmezei Erzsébet – Emberré lettél, hogy ember legyek

Turmezei Erzsebet - Emberre lettel, hogy ember legyek

Túrmezei Erzsébet – Most élni küldetés

Turmezei Erzsebet - Most elni kuldetes

Túrmezei Erzsébet – Őszből tavaszba

Túrmezei Erzsébet – Szeretve szolgálni

Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei, I. kötet: VERSEK

Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei, II. kötet: VERSEK

Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei, III. kötet: VERSEK

Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei, IV. kötet: VERSEK (Műfordítások)

Túrmezei Erzsébet összegyűjtött művei, V. kötet: PRÓZAI ÍRÁSOK

Túrmezei Erzsébet – Száz év – száz vers

Turmezei Erzsebet - Szaz ev-szaz vers

Túrmezei Erzsébet – Zümmögő dalocska

Utolsó munkás

Ünnepeljünk együtt! (Evangéliumi színdarabok)

Ürögdi Ferenc – Az én keresztyénségem (válogatás)

Vajda Pál – Hazafelé…

Vasadi Péter – Séta tűzben, virágban

Vasadi Peter - Seta a tuzben, viragban

Venyercsán László – Ige és szó

Venyercsán László – Legyőzött honfoglalók

Vigasztaljátok egymást – Válogatás Túrmezei E. verseiből és Madocsai M. temetési igehirdetéseiből

Virágok éneke (szerk. Mészáros László)

Viragok eneke

Vörös István – Viharvető (keresztyén dráma, három felvonásban)

Voross Istvan - Viharveto (szinjatek)

Zákányi Bálint – Lator a szélső fához

Zakanyi Balint - Lator a szelso fahoz

Zimányi Alajos – A kereszt biztonságában

Zimanyi Alajos - A kereszt biztonsagaban

Zsengék (A Jászberényi keresztyén gyülekezet tagjainak versei, novellái és humoros írásai, Abonyi Sándor szerk.)

Zvara Mihály – Sorsod illetően


Reklámok
 

34 responses to “Verseskötetek

 1. Csirke András

  november 9, 2010 at 11:45 DE.

  Tisztelt Szerkesztőség!

  Nagy boldogság töltötte el a szívem, amikor a fenti verseket olvasgattam. Gratulálok a szép válogatáshoz.
  Kiegészítésül annyit jegyeznék meg, hogy reményeim szerint a jövőben sem feledkeznek el a magyar gyermekirodalom megteremtőjéről, hiszen e hó közepén megjelenő “Pósa bácsi Imádságok és köszöntők gyermekeknek” című verseskönyv kiváló kiegészítőül szolgálhat színvonalas weblapjukhoz.

  További jó munkát kívánva
  üdvözlettel
  Csirke András
  író,szerkesztő

   
  • 4given2serve

   november 10, 2010 at 3:25 DU.

   Tisztelt Csirke úr!

   Köszönjük a javaslatot, de sajnos nem ismerős számunkra Pósa bácsi megjelenő könyve. Meglátjuk mit tudunk tenni.

    
   • 4given2serve

    január 21, 2011 at 8:28 DU.

    Azóta a kedves Tímea segítségével rátaláltunk, igyekszünk majd beszerezni is. Mégegyszer köszönjük mindkettőjüknek.

     
 2. Timea B

  november 28, 2010 at 11:48 DU.

  Kedves Szerkesztőség,
  Az alábbi verses kötetek vannak meg nekem, amelyeket még nem láttam feltéve az oldalon.

  * Makovei János – A jövendő a béke emberéé…
  http://www.elsoszeretet.hu/index.php?getpageazon=1356

  * Tenke Sándor (válogatás) – Új aranyhárfa
  http://www.egyhazikonyvek.hu/index.php?page=shop.product_details&category_id=11&flypage=shop.flypage&product_id=1123&option=com_virtuemart&Itemid=1

  * Moldován Vilmos – Tovább kell vinnetek!
  http://www.regikonyvek.hu/book.php?id=46227

  * Somogyi Gáborné Csoma Irén – Mennyei szekerek
  http://moly.hu/konyvek/somogyi-gaborne-csoma-iren-mennyei-szekerek

  * Reményik Sándor – Összes versei (2 kötet)

   
 3. Tóth Zoltánné

  február 10, 2011 at 11:00 DE.

  Balog Miklósnak megjelent egy újabb verses kötete CD melléklettel. Szeretettel ajánlom: Erzsike

   
  • 4given2serve

   február 11, 2011 at 8:07 DU.

   Köszönjük Erzsikének a hírt, kíváncsiak lennénk a kötet címére is, és egy képre.

    
 4. Timea B

  március 8, 2011 at 6:46 DU.

  Kedves Csaba!

  Ezen a weboldalon rátaláltam az egyik Füle Lajos verses könyvre: http://www.keresztut.hu/enek.html
  Füle Lajos – Ének a cseresznyefáról

  Ugyanakkor,
  pár héttel ezelőtt érdeklődtél a Balatonné Koszta Vilma kötetek felől (újra kiadni vagy megosztani…). Elkezdtem begépelni a verseket és ha kész leszek 15-20 verssel, akkor átküldöm neked olvasásra és megosztásra.

  Honnan kaptuk ezeket a könyveket? Férjem nagymamája kapta ezt a négy kötetet az írótól, hajdanán, mikor még Erdélyben éltek. Ma már az ÚRhoz költöztek a nagyszülők, és a kötetek a mi örökségünkké váltak. Kiadáson nem gondolkoztam…de szivesen megosztom igy elektronikusan a verseket, mert telve vannak praktikus, biztató, hitet növelő, és Igei gondolatokkal.

  Isten áldjon és vezessen!
  – Tímea B.

   
  • 4given2serve

   március 8, 2011 at 9:46 DU.

   Kedves Tímea!

   Köszönöm a segítségedet. Midőn időm adódik, máris “updateelem”. Közben mások is küldtek, azokra sem volt még időm. Várom a begépelt verseket.

    
 5. T_Éva

  április 24, 2011 at 9:15 DE.

  Tóth József kötetei:
  Ha a lelkeddel látsz
  Kristály tengerek gyöngye
  Fogadj be titkaidba

   
  • TJ

   január 29, 2012 at 10:53 DE.

   Kedves Éva, Önnek megvannak ezek a kötetek?

    
 6. Bötkös Lászlóné Kati

  január 3, 2012 at 7:46 DE.

  Szeretném megkérdezni hol kaphatók ezek a verses kötetek? Nagyon szeretem a verseket sok kötetet már megvettem de még vágyom egy -két darabra.

   
 7. M. Fehérvári Judit

  február 18, 2012 at 11:04 DU.

  Van egy gyönyörű kötet, amelyet Rómában adtak ki 1985-ben. Paul Claudel, Paul Valery és Pierre Emannuel verseit Szabó Ferenc fordította magyarra. A könyv címe: Szavak forrása csend.

   
  • 4given2serve

   július 24, 2012 at 8:31 DE.

   Szabó Ferenc versei és fordításai nagyon jók. Igyekszem beszerezni az említett könyvet.

    
 8. major zsuzsanna

  május 8, 2012 at 12:50 DU.

  szeretne szakál károlnyné 4127nagykereki széchényi ut 11 alatti lakos egy babpistai verseskötetet rendelni magyar nyelven szállithatják neki

   
  • major zsuzsanna

   július 11, 2012 at 4:29 DU.

   szakál károlyné 4127 nagykereki széchényi ut 11 alatti lakos szeretne rendelni egy baptistai verseskötetet magyar nyelven

    
   • 4given2serve

    július 24, 2012 at 8:27 DE.

    Semmi akadálya, tessék felvenni a kapcsolatot a Magyarországi Baptista Egyház könyvesboltjával!

    A Baptista Könyvesbolt címe:
    1068 Budapest, Benczúr u. 31.
    Honlap: http://baptist.hu/ (a könyvesbolt csak oldalt a “KÖNYVESBOLT”-ra kattintva érhető el: http://www.konyvesbolt.baptist.hu/)

    Tel: 343-0618/140; 352-9993/140; 413-0936
    Baptifon: +36-20-886-0011
    e-mail: mbekonyvesbolt@gmail.com

    Nyitva tartás:
    hétfőtől csütörtökig: 09:00-16:00
    pénteken 09:00-13:00
    Ebédidő: 12:00 – 13:00

    A könyvesbolt vezetője:
    Lomjánszki Andrea

     
 9. Fröhlichné Györgyike

  augusztus 10, 2013 at 11:07 DE.

  Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni hol vehetném meg Békési Mária Immanuel c. könyvét? Köszönöm Fröhlichné Györgyike

   
 10. Varga Lajosné

  április 12, 2014 at 1:53 DU.

  Kezdő internetző vagyok és nagyon örülök, hogy rábukkantam ezekre a verses kötetekre. Kérdésem: hogyan lehet rendelni belőlük? Kedvencem, többek között Füle Lajos.

   
 11. Ilona

  április 20, 2014 at 9:53 DU.

  Sziasztok! Tudna nekem valaki segíteni hol vehetném meg Faluvégi Dezső verseskötetét/versesköteteit? Bármilyen információt ezzel kapcsolatban az alábbi emailcímre várok: alomisz@freemail.hu.
  Köszönettel, SZ.I.

   
 12. 4given2serve

  április 21, 2014 at 11:08 DU.

  az itt található linkek segítségül lehetnek: https://keresztyenversek.wordpress.com/konyvvasar/

   
 13. Szigeti Jenőné

  augusztus 29, 2014 at 9:00 DU.

  Szigeti Jenő: Hazafelé, Jézus felé c. kötete 2012-ben jelent meg az Olvasók Háza Kft kiadásában. A kötet verseket és meditációkat tartalmaz.

   
 14. Pálfy Gabi

  október 31, 2014 at 1:02 DU.

  A Szóesésben költője vagyok. Szeretnék újabb könyvet kiadni – ezúttal illusztrációkkal lennének a versek. Pl. ilyenek:

  Kérj!

  Ne add ebnek, ami szent,
  (Gyöngyöt disznó meg nem ment)
  Hogy ne tapossák el a jót,
  (A jobb sorsra valót)
  És ne menjenek nektek
  (Így tépettek nem lesztek!)

  Kérjetek és kaptok
  (Hús mellé kis szaftot)
  Keressetek, s találtok
  (Nem lesz árva hazátok)
  Ti kopogtok és nyitnak
  (A Mennyben le nem szidnak!)

  Mert aki csak kér, mindje kap
  (Csak aki indul, az halad)
  És aki keres, talál
  (Merhet, hisz van kanál)
  A zörgető meg bejut
  (Megnyitnak neki kaput.)

  (Máté 7:6-8. után)

  Ha valakit érdekel, írjon e-mail-t (gabi.palfy@gmail.com) és elküldöm az eddigi nyers-változatot (kb. 14 oldal).
  Köszönöm.
  Üdv.: PG

   
 15. Schrenk Éva

  január 5, 2015 at 10:44 DE.

  Nagyon szép válogatás! Szeretném ajánlani saját, az elmúlt pár évben magánkiadásban megjelent versesköteteimet. A bennük lévő verseknek kb. fele istenes vers, de vannak benne egyéb témájú versek is (pl. szerelmes, hazafias stb.) Ajánlom a Lángban égni, a Valaki szeret, az Új úton című verses füzeteimet, és az idén megjelent válogatott versekből álló kötetemet, melynek “Azért, aki vagy ” a címe. Nem tudom: felkerülhetnek-e ide, és hogyan kell, hogy megadjam a borító képét?
  Válaszukat várva, köszönettel: Schrenk Éva

   
 16. Schrenk Éva

  január 5, 2015 at 2:48 DU.

  Keszei Istvánt (1935 Székesfehérvár – 1984 Párizs) katolikus költőként tartják számon. Életében egy válogatott verseskötete jelent meg Rómában Angyali merénylet címmel. Halála után Székesfehérváron kiadták válogatott verseit Átkelés címmel. 2008-ban és 2009-ben pedig a Városi Levéltár kiadásában megjelentek A magyar advent I-II. kötetek. Az I. kötetben főként a levelezése került kiadásra, míg a II. kötetben az összes versei.
  Gondolom, őt fel lehetne venni erre a listára. Egyébként ő a nagybátyám (volt).
  Tisztelettel: Schrenk Éva

   
 17. Szigeti Jenőné

  április 25, 2015 at 5:24 DU.

  Tisztelettel és szeretettel közlöm a következő, még fel nem tüntetett köteteket, melyek Szegedi Kovács György verseit tartalmazzák.
  – KIS TÜZEK, Árgus Kiadó, 1999. Székesfehérvár
  – ENYHÍTŐ KÖRÜLMÉNYEK; Vörösmarty Társaság 2014. Székesfehérvár
  – VÉRE KÖRMÖM ALATT; Orpheus Kiadó, 2010. Budapest
  – VIGASZÁG; Árgus-Vörösmarty Társaság; 2002, Székesfehérvár
  – FÖLÉPÍTEM A TEMPLOMOT / SZÉTSZÓRT BOKRAID KÖZT c. kötet, mely Szegedi Kovács György novelláit és Simek Valéria verseit tartalmazzák; Vajda János Kör könyvsorozata, 1990, Székesfehérvár
  – RÉSEK AZ IDŐN; (Versek és föld között), istenes versválogatás, Ráció Kiadó, 2009. Budapest

   
 18. Szigeti Jenőné

  április 25, 2015 at 5:47 DU.

  – AMIKOR ISTEN MEGTÖLTI A SZAVAKAT; Járfás Fehér Eszter versei, Pelgrim nyomda, 2007. Kolozsvár
  – NYUGHATATLAN LÉLEK; Galgóczi Ibolya versei, Tevan Kiadó, 1996. Gyula

   
 19. Szigeti Jenőné

  július 10, 2015 at 8:32 DU.

  Ismét megjelent egy verseskötet Szigeti Jenőtől az Arany Forrás Kiadó gondozásában. Címe: A fény felé

   
 20. Szabo Ferencne

  május 29, 2016 at 10:00 DE.

  Keresem Turmezei Erzsebet: Oszbol tavaszbe c. Verses kotetet.

   
 21. Schrenk Éva

  november 29, 2016 at 9:50 DU.

  Megjelent a legújabb (részben istenes) verseskötetem Áttörés címmel.

   

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

 
%d blogger ezt kedveli: