RSS

ítélet címkéhez tartozó bejegyzések

VÁLTSÁG

Neki sebei voltak, hogy nekünk ne legyenek,
hogy nekünk ne égjenek, gyógyulva hegedjenek.
Hordott keserű átkot, hogy mi átoktól mentek,
bűnt, egy világnak szennyét, hogy mi tiszták és szentek,
kegyetlen kínhalált, hogy mi élők lehessünk.
És gyűlöletből ácsolt, kemény keresztet hordott,
hogy szeressünk, szeressünk, harmadszor is szeressünk.
Váltság – – – – –

S ha nekünk mégis vannak sebeink,
mélységes mélyek, be nem gyógyulók
behegedők, megint kiújulók,
véres, halálos, szörnyű sebeink…
és ha másoknak nem áldás vagyunk,
ha nem úgy élünk, járunk idelenn,
hogy aki lát, azt mondja: kegyelem…
Ha mi hordjuk a bűnünk nyomorát
és esünk, bukunk, botlunk végtelen,
akarva, akaratlanul…
s olyan halálos-holt az életünk,
mintha temető volna a szívünk,
halál fuvalma a leheletünk…
ha gyűlölködünk és nem szeretünk:
ítélet.

Nem volna váltság, nem lenne ítélet.
Akkor élnénk, ahogy lehet.
Sebekkel, kínzó fekélyekkel telten,
bűnünk hordozva, rabul, leteperten,
s nem lenne, aki ítéletre vonná
a mi halálos, átokvert utunk,
ha egyszer másképp nem tudunk.
Élnénk, ahogy lehet.
Tisztaság, szentség, áldás, szeretet
örök elérhetetlenül
tündökölnének a létünk felett.

De most olyan elérhető közel,
olyan hívogatóan tündökölnek.
Miénk lehet a tisztaság, a szent,
halálon, poklon diadalmas élet.
Van váltság! S van, ha nem fogadjuk el,
ítélet.

Túrmezei Erzsébet

Reklámok
 

Címkék: , ,

INTELEM A BIBLIÁBÓL

Mennyi vad aggodalom,
Izgalom és mozgalom.
Meddig áll a vigalom?
Lángírás van a falon!

Meddig a víg forgalom,
Zene, dana, ringalom,
Tál, citera, cimbalom?
Lángírás van a falon!

Meddig sürög a malom,
Ekenyom a talajon,
Toll, ceruza, cirkalom?
Lángírás van a falon!

Reng a határ, a halom,
Reszket a húr a dalon,
Hűl a hal az asztalon.
Lángírás van a falon!

Hasztalan a vigalom,
Hasztalan a siralom,
Nincs ellene hatalom:
Lángírás van a falon!

Emőd Tamás

 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk 21_Prédikátor, 27_Dániel, ALKALMI, Emőd Tamás

 

Címkék: , , , ,

INTELMEK, ÚTRAVALÓUL

Ne ítélj a látszat után,
Mert tévedés érhet.
A korai ítéletre
Rácáfol az élet.
Sokszor ahol rosszat látsz, ott
Jó dolog történik;
Viszont igaz, hogy nem minden
Arany, ami fénylik.

Ne adj hitelt minden szónak,
Mit mondanak néked,
Különösön ha vádolják
Barátod, testvéred.
Kérdezd meg őt, mi a való?
S várj a véleménnyel,
Ne válassza lelketeket
A rágalom széjjel.

Nem kell mindent elmondanod
Amit tudsz másoknak.
Gondold meg azt, hogy szavaid
Hatni hogyan fognak?
Építenek-e, vagy rontanak,
Gyógyítnak, vagy vágnak?
Ne légy másnak terjesztője,
Csak az igazságnak.

De ne nézd el tétlenül se,
Ha valaki téved.
Mert egy érték elvesztése
Neked is a vétked.
Felelős vagy másokért is,
A jó Isten előtt,
Igyekezz hát helyes útra
Hozni a vétkezőt.

Novák László

 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk ALKALMI, Novák László

 

Címkék: ,

APOSTOLI ATOMFIZIKA

2Péter 3:10-13

Elekronmikroszkópja nem volt
az egyszerű halásznak.
Kvantumelmélethez nem értett.
Nem ismert rádiumot, uránércet,
atommodellt, gammasugárzást,
antianyagot, ionizációt.
Hírét sem hallotta radioaktivitásnak.

De látó szemébe
Hirosima vakító fénye lobbant,
s míg levelet írt:
sercegő lúdtolla alatt
egy világ összeroppant…

El fog jönni a nap
s az elemek lángolva felbomlanak!
Ítélet az, ha végkép szerterobban,
amit Isten egységgé teremtett.
Ha széthull a család,
széthull Isten népe,
az emberi elme,
önző egyénekké a társadalom,
– akárcsak az atom.

El fog jönni a nap:
ég-föld lángbaborulva felbomlanak!
Ítélet tüzében széthull a világ,
felcicomázott,
agyonkutatott,
bálványozott világunk.

De – mert Ő ígérte –
szentül, kegyesen élve,
új eget és új földet várunk.

Siklós József

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk 61_2Péter, Advent, Siklós József

 

Címkék: , , , , ,

MÉG NEGYVEN NAP

„Még negyven nap – így szólt
az ítélet szava –
elpusztul Ninive
és temérdek java!’’

De zsákba öltözött
a király és népe
s Isten a büntetést
nem hajtotta végre

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be november 25, 2009 hüvelyk 32_Jónás, ALKALMI, Evangelizálás, Gerő Sándor

 

Címkék: , , , ,

ELJÖN

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja,
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani…
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be november 9, 2009 hüvelyk Advent, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , ,

MIT ARATUNK?

Amit vetünk, azt aratunk,
amit teszünk, azzá leszünk.
Mért ne lehetne jót adó,
érett kalász az életünk?
Mikor az Isten jő, s arat,
s minden polyvát a szélbe hagy?!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be július 8, 2009 hüvelyk ALKALMI, Aratás, Kárász Izabella

 

Címkék: , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: