RSS

imádkozás címkéhez tartozó bejegyzések

HIT HULLÁMHOSSZÁN

Hit hullámhosszán száll, a gondolatban,
és csendességben elmondott ima.
Hidat alkot mélység, magasság között,
nyitott út, mely időhöz nem kötött.

Isten és ember közt, élő kapcsolat,
léleknek erőt, biztonságot ad.
Hogy szilárdan állja, lét viharait,
ne törjék össze, súlyos gondjai.

Mert az ember, e földi vándorútján,
néha göröngyös, szakaszokon jár.
Ha büszkén, önmagában bízva járja,
göröngyökön, gyakori botlása.

De kezét nyújtja, a Mindenség Ura,
ha nyílt szívvel, imában szólítja.
Viharzónában sem, süllyed a bárka,
csitul a vihar, szelíd szavára.

Schvalm Rózsa

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , ,

SZERESD ELLENSÉGEDET

Mily nehéz szeretni azt,
ki durván, sáros lábbal,
mélyen lelkedbe tapos,
s kárörvend fájdalmadon.

Arcán Júdási mosoly,
szíve szándéka gonosz.
Gonoszsága tőrbe csal,
hamis az ajándéka.

Némán tűrsz, mint áldozat,
nem fizetsz rosszért rosszal,
de ki ádáz ellenség,
oly nehéz szeretni azt.

Krisztusi példa segít,
kik keresztre feszítik,
azokért imádkozik,
vére értük ontatik..

ha szívedben Ő lakik.
már képes vagy szeretni,
ki ellened vétkezik,
s tudsz érte imádkozni.

Schvalm Rózsa

 
1 hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , ,

NE NYUGODJ BELE!

Ha azt látod, hogy lelki életed
örömhiányos, kiüresedett,
fogytán hited és hálád is vele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy gyülekezeted
tagjaiban is hűl a szeretet,
nagyrésze fásult, közönnyel tele,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy egyházadban is
akad kór, s némely tanítás hamis,
hogy alig látszik KRISZTUS élete,
ne nyugodj bele!

Ha azt látod, hogy fáj e nép, e föld
hogy magad sem vagy senkinél különb,
s nincs újulás itt, bárhogy kellene,
ne nyugodj bele!

Mert könyörögni, sírni lehet itt!
Maga a LÉLEK is esedezik.
S minden megbánt bűn semmivé lehet,
Ha az ÚR veled.

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be június 9, 2011 hüvelyk Füle Lajos, Pünkösd

 

Címkék: ,

ISTENRŐL SOHA NE FELEDKEZZ EL

Istenről soha ne feledkezz el,
gondolj Rá, amikor a nap felkel,
fénysugarakkal köszönt a reggel,
ébredésed, Neki köszönheted.

Imádkozz Hozzá, hívő lélekkel,
mert szerető, igazságos Isten.
Meghallgatja minden kérésedet,
megadja, mi javadra van Neked.

Ismeri Ő szívedet, lelkedet,
előtte, gondolatod sem rejtett.
Javadra van, ha szenvedni enged,
akkor is veled van, szertetettel.

Szenvedés, mint ötvös tüze tisztít,
megtisztul benne, az emberi szív.
Hogy Krisztus arca teljes fényében,
és tisztán, felragyoghasson benne.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be június 8, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , ,

ÉN TUDOM MIT KÉNE CSINÁLNI!

Ej, azok a csövek nem akarnak pászolni!
Hiába forgatják az apa kezei,
óvatosan hiába illesztgeti,
nem akarnak engedelmeskedni.

– „Megállj Sátán, nem tolsz ki velem!
Nem fogod feldúlni lelki békességem!”
Magabiztosan így beszél az apa,
s a kályhacsöveket hiába forgatja.

Az öt-hat éves gyermek ott állt mellette,
tágra nyílt szemekkel nézte.
Szeretett volna segíteni:
– „Apukám, én tudom, mit kéne csinálni!”

– „Hagyjál békémbe, ne szólj bele!”
Lassan kezdett fogyni a türelme.
Hiába cserélgette, forgatta,
eredménytelen volt a munkája.

A gyermek megpróbált újra beleszólni:
– „Apukám! Én tudom, mit kéne csinálni!”
– „Hallgass már! Ne bosszants! Mit tudsz te?
Te akarsz tanítni kisgyermek létedre?!”

A gyermek elhallgatott és tovább nézte,
milyen idegesen jár az apa keze.
Már mióta kínlódik vele,
és mégsem haladt semmire.

Nem unta meg újra mondani:
– „Apukám… és tudom mit kéne csinálni!”
– „Hallgass, te kölyök! Mert megverlek!
Pucolj rögtön a sarokba innet!”

A gyermek elkotródott, és messziről nézte,
várta, mi lesz már ennek a vége.
Az apja még mindig nem hagyja abba,
ügyetlenségében kezét is megvágta.

Már végképp elfogyott a türelme,
csak úgy tombolt a méreg benne.
A gyermek megpróbált még egyszer szólni:
– „Apukám, én tudom, mit kéne csinálni!”

– „Na mondjad hát!” nyögte lihegve.
De meglepődött a feleletre.
A gyermek teljes meggyőződéssel mondta:
– „Imádkozni kéne, apukám drága!”

– „…Igazad van. Imádkozni kell…”
És imádkozott teljes őszinteséggel:

– „Uram Jézus! Az előbb hencegtem,
hogy a Sátán nem tud felzavarni engem.
s íme, míg sokat mérgelődtem,
odalett a lelki békességem.

Bocsásd meg, hogy bíztam a magam erejébe,
és nem hívtalak segítségemre.
Csak most látom, milyen semmi vagyok.
Tenélküled még ennyit sem tudok.”

Imáját hálával fejezte be,
Hogy a gyermek által az Úr megintette.
Aztán alig fogott munkájába bele,
azonnal készen is lett vele.

A gyermek örömmel újságolta a többieknek:
„Apukámnak az Úr Jézus segített!”

* * * * * * * * * * * * * * * *

Hidd el, testvér, sokszor az Úr szól a gyermekbe’,
Csak te ne vágj fel, vedd figyelembe!

Ha nem jutott eszedbe segítségül hívni,
Jézusod kénytelen figyelmeztetni,
mielőtt lelki békéd elfogyna.
Ő mindig a te javadat akarja.

Aztán meg ne hencegj a Sátánnal szembe,
mert cudarul megjárhatod vele.
Ne bízz soha a saját erődbe:
Jézus erejét vedd mindig igénybe!

 
Hozzászólás

Szerző: be február 2, 2011 hüvelyk ALKALMI, Gyermeknap

 

Címkék: , , , , , , ,

TOVÁBB IMÁDKOZUNK

Távol gyülekezet imádkozik.
Csillagos afrikai égbolt
borul egyszerű templomukra.
Énekük, imádságuk áthatol
a sötétségen, az éjszaka csendjén,
Át pásztoruk kis hajlékáig,
ahol a halállal vívódik
órák óta a drága segítőtárs,
a kedves feleség.

Messze a kórház és messze az orvos.
De a gyülekezet imádkozik.
– Milyen erő a hordozó imádság!
Harcban pajzsunk, viharban sátorunk! –
Néha benéz egy fehérhajú, tisztes
presbiter a betegszobába.
Látja, hogy a válság egyre tart,
és csak annyit mond csendesen:
,Akkor – tovább imádkozunk!’’

Ez ismétlődik óráról órára.
Küzd a halállal a beteg.
Küzd az imádkozó gyülekezet.
S az első hajnali sugárral
megérkezik a felelet:
a láz alábbszáll hirtelen.
Megérkezik az igen és az ámen,
az élet és a győzelem.

Ilyen erő a hordozó imádság!
Harcban pajzsunk, viharban sátorunk!
S bár a felelet néha késni látszik,
és mi lankadunk és roskadozunk,
mondjuk ki mégis csüggedetlen hittel,
mondjuk mi is távol testvéreinkkel:
,,Akkor – tovább imádkozunk!’’

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be február 2, 2011 hüvelyk 59_Jakab, ALKALMI, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , , , ,

REGGELTŐL ESTIG

Hadd kezdjem el imádsággal
minden reggel napomat.
Hadd készüljek imádsággal
arra, amit tartogat.

Imádságban kérjek erőt,
ha szolgálatba vezetsz,
imádkozva induljak a
testvérhez, akit szeretsz.

Imádkozva leljek jó szót,
más sebére balzsamot.
Hadd győzzek le imádkozva
kételyt, hajszát, haragot!

És ha este imádkozva,
munkámat bevégezem,
imádkozva érintse meg
ruhád szegélyét a kezem!

Albert Bartsch után németből
Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be január 10, 2011 hüvelyk 52_1Thesszalonika, Újév, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

 
%d blogger ezt kedveli: