RSS

béke címkéhez tartozó bejegyzések

IMA BÉKESSÉGÉRT

Uram, ki látod e világnak
Nehéz és véres harcait,
Könyörgöm Hozzád, esdve kérlek,
Fogd le a küzdők karjait.

Szívüket, mely – mint kígyófészek –
Gyilkos méreggel van tele:
Járja keresztül szent jóságod
Irgalmas, végtelen kegye.

Ott hol rombolva dúl és tombol
És gyújt és pusztít a halál,
Fojtsd el a lángok vad csóváit,
Mielőtt küszöbünkre száll.

A háború kegyetlen rémét,
Mely sötét színben ünnepel,
Földünk megcsúfolt asztalától
Napod sugára űzze el.

Nyisd meg, ó, nyisd eged határát,
Teljesítsd szívünk vágyait:
Bocsásd le kérlek, ó, bocsásd le
A béke szent galambjait.

Piován Győző

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be december 7, 2009 hüvelyk Újév, Piován Győző

 

Címkék: ,

TÉGY ENGEM BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ

TÉGY ENGEM BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ

Uram,
tégy a béke eszközévé.
hogy szeretetet vigyek oda,
ahol gyűlölet van,
hogy megbocsássak,
ahol bűn van,
hogy egyesítsek,
ahol széthúzás van
hogy igazságot hozzak,
ahol tévedés van,
hogy hitet vigyek,
ahol sötétség van,
hogy örömet vigyek oda,
ahol szenvedés van

Nem azért, hogy vigasztalódjam,
hanem, hogy vigasztaljak;
nem azért, hogy megértsenek,
hanem, hogy megértsek
nem azért, hogy szeressenek,
hanem, hogy szeressek;

csak ez a fontos,
mert amikor adunk – kapunk,
amikor megbocsátunk – bocsánatot nyerünk,
amikor meghalunk – új életre kelünk.

Assisi Szent Ferenc

Assisi Ferenc, Ima – ppt letöltés

az előbbi vers más változatai:

URAM, TÉGY ENGEM BÉKÉD ESZKÖZÉVÉ…

Uram, tégy engem békéd eszközévé,
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek,
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak,
hogy összekössek, ahol széthúzás van,
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz,
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik,
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik.
Uram, segíts meg, hogy törekedjem
nem arra, hogy megvigasztaljanak,
hanem hogy én vigasztaljak,
nem arra, hogy megértsenek,
hanem arra, hogy én megértsek,
nem arra, hogy szeressenek,
hanem hogy én szeressek.
Mert aki így ad, az kapni fog,
aki elveszíti magát, az talál,
aki megbocsát, annak megbocsátanak,
aki meghal, az fölébred az örök életre.

IMA

Uram, Tégy engem békéd eszközévé!
Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek.
Hol neheztelés, békességet,
hol széthúzás, egységedet
A kételkedés helyett hitet vigyek.
a sötétségbe fényedet .
A kétségbeesés helyett reményt,

Ó Mester,
add, hogy vigasztaljak mást,
és ne csak magamnak keressek vigaszt!
Legyek megértő, ne csak megértett,
szeressek, ahogy Te szerettél minket!

Ha adunk, akkor kapunk igazán,
ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot!
és ha meghalunk, akkor nyerjük el az örök életet !

Ó, Mester …
Tégy engem békéd eszközévé
add, hogy vigasztaljak mást,
és ne csak magamnak keressek vigaszt!
Legyek megértő, ne csak megértett,

Ha adunk, akkor kapunk igazán,
Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot.
és ha meghalunk, akkor nyerjük el az örök életet !

IMÁDSÁG

(középkori kódexbõl)

Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé!
Add, hogy ahol gyűlölet tombol,
oda én a szeretetet vigyem,
Ahol a viszály szertehúz,
oda én az egységet vigyem,
Ahol a kétség tétovázik,
oda én a hitet vigyem,
Ahol a hamisság kígyózik,
oda én az igazságot vigyem,
Ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda én a bizalmat vigyem,
Ahol a szomorúság fojtogat,
oda én a világosságot vigyem!
Uram tégy engem a Te békéd eszközévé!

Úgy legyen!

ASSISI FERENC FOHÁSZA

Uram!
Tégy engem békéd eszközévé,
ott, hol gyűlölet uralkodik, terjesszem a szeretetet.
Ahol sérelem van, oda vigyem a bocsánatot.
Ahol viszály van, oda vigyem az egyetértést.
Ahol tévedés van, oda vigyem az igazságot.
Ahol kételkedés uralkodik, oda vigyem a hitet.
Ahol kétségbeesés uralkodik, oda vigyem a reménységet.
Ahol sötétség van, oda vigyem a fényt.
Ahol szomorúság uralkodik, oda vigyem az örömet.
Add, hogy ne a magam vigasztalását keressem, hanem én vigasztaljak másokat.
Add, hogy ne arra törekedjem, hogy engem megértsenek, hanem hogy én értsek meg másokat.
Add, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad.
Miközben az ember sajátjáról megfeledkezik, akkor talál önmagára.
Miközben az ember megbocsát, úgy nyer bocsánatot.
Halálunkon át támadunk fel az örök életre.

Rajzfilm Assisi Ferencről:

Első rész

Második rész

Harmadik rész

Negyedik rész

Ötödik rész

Hatodik rész

Hetedik rész

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Assisi Ferenc

 

Címkék: , ,

SZIKRATÁVIRAT

Testvérek! Emberek!
Közös veszélyben fogjatok kezet!

Bajtársak! Szenvedők!
Boruljatok le a Jóság előtt!

Bukottak! Győztesek!
Az Igazságban egyesüljetek!

Hívők! Kételkedők!
Az Ember vérzik: Szeressétek Őt!

Harcosok! Álmodók!
Mindnyájatokban egy bús szív dobog!

Testvérek! Emberek!
Ne öljetek már! Ölelkezzetek!

Juhász Gyula

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Juhász Gyula

 

Címkék: , ,

HIÁBA ADDIG

Hiába minden béke-akarástok,
Ha csak temettek, sírvermeket ástok…

Hiába néztek az ég magasára;
Megváltó titkát kebelébe zárja.

Minden hiába, ha káini átok
Gyász-szemfedőjét terítgeti rátok…

Amíg a Sátán éjsötét palástját
Mély ősi sírok gödrébe nem ásták;

Míg ez feketén ráhajol a földre, –
Marad a jelszó: Ökölre!… Ökölre!…

Míg bűnök hada a szíven szendereg,
Minden hiába, – hiába emberek!

Hiába addig – jaj! – hiába minden,
Míg a szívekből hiányzik az Isten!

Hontvári Szabó Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Evangelizálás, Hontvári Szabó Lajos

 

Címkék: ,

BÉKE

Valami furcsa összehangolódás,
Valami ritka rend –
Széthúzó erők erős egyensúlya,
Mély belső bizonyosság idebent –
Bizonyosság arról, hogy élni jó,
Szenvedni elkerülhetetlen,
Szeretni tisztán: megistenülés,
Meghalni szép –
S a Kifejezést meglelni mindezekhez,
Megtalálni a felséges Igét:
Az Igét mindezekhez:
A Béke ez.
Orkán ordíthat aztán odakünn,
Robbanhat ezer bomba: kárba ment,
De kárt nem okozott.
Bent:
Csend.
A Béke itt kezdődik.
Bent:
Csend.
Isten hozott.

Reményik Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Reményik Sándor

 

Címkék: , ,

FEHÉR GALAMB

A Szent Lélek fehér galambja
a megnyílt égből áldva, lágyan
az Úr Jézus vállára szállott.
Így van írva a Bibliában.

Volt, hogy jött a szent, nemző erőként,
s jött, mint zúgó szél, égi láng.
Mindig azt hozta ajándékul,
miben szegény volt a világ.

Most is várunk, Szentlélek Isten.
A világ békéért eped.
Fehér galambként jöjj, segítsd már
megbékélni a népeket.

Százmilliók küzdenek érte,
s mind elszántabban állnak őrt:
boldogan szüljön minden asszony,
s békésen teremjen a föld.

Szállj a világra, óvd, s vigyázz, hogy
vak düh vesztébe ne ragadja,
segítsd győzni a népek vágyát
Szent Lélek, ég fehér galambja!

Bódás János

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Bódás János

 

Címkék: , , , ,

OLAJÁG

Repülj, galamb, az ősi olajággal!
Mondd: Istenünk szívében béke van,
Nem átkozza többé meg már a földet
az emberért. Siess, fehér galamb,
Röppentsd a hírt, a béke fényeit
néptől-népig, lélektől-lélekig!

Repülj, galamb! Békére vár az ember.
Békítse meg, ki békételen,
a drága hír, hogy távolban, közelben
testvér-erő a béke, kegyelem.
Kegyelem és békesség… halld, világ!
Vidd hát, galamb! Íme: az olajág.

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk 01_1Mózes, ALKALMI, Füle Lajos

 

Címkék: , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: