RSS

Isten háza címkéhez tartozó bejegyzések

ISTEN HÁZÁBAN

Szól a harang a toronyban,
Gyertek fiúk, lányok!
Az imádság hajlékában
Vár az Isten rátok.

Ez a szép ház az Úr háza,
Isten itt a Gazda;
E szent napon ajándékát
Bőven osztogatja.

Erőt ad a megfáradtnak,
Nyugtalannak békét,
Sötétségben gyújtogatja
Szent igéje fényét.

Ünnep van ma, szól a harang,
Vár az Isten rátok,
Imádsággal énekszóval
Őt magasztaljátok!

Hamar István

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be március 25, 2010 hüvelyk ALKALMI, GYERMEKVERSEK, Hamar István

 

Címkék: ,

TEMPLOMSZENTELÉSRE

Ó, Istenünk, ez ünnepen
mi hálás szívvel, könnyesen
szent házadért dicsérünk.
Száll boldog hálaénekünk,
mert itt adsz békét minekünk,
itt lakozol Te vélünk.
A fájó szívet enyhíted,
szent asztalod megteríted.
Megelégítesz bennünket.
Eltörlöd minden vétkünket.
Halld, Istenünk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a boldog hála énekét!

Mint szarvas, forrás hűs vizét,
úgy szomjazzuk a Te Igéd,
az élet bő forrását.
Szent hajlékodba sietünk,
mert Uram, Téged keresünk
s a Te kezed áldását.
Szent házad édes otthonunk,
hol Téged vígan áldhatunk,
hol új életre ébredünk,
mert Te vagy utunk, életünk.
Halld, Jézusunk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a hála boldog énekét!

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , , , , , ,

LELKI CSÖNDRE VÁGYOM

Én Istenem, lelki csöndre vágyom,
Templomod az, ahol megtalálom.
Lelki fülem ott Rád hangolódik,
s bennem a sok bűn-görcs feloldódik.

Körülöttem zajlik a bűn-tenger:
Csöndes sziget, Uram, te légy bennem,
Ahol fáradt lelkem felüdülhet,
s újabb harcra áldást, erőt nyerhet.

Megfáradtak nálad felüdülnek,
erőtlenek új erőre lelnek.
Bűnüldözött lelkek menedéke
Nálad van az örök csönd, a béke.

Pecznyik Pál

 
 

Címkék: , , , , , ,

VASÁRNAP ISTEN HÁZÁBAN

Mint a fecskecsalád
A ház ereszére:
Úgy sietünk ide
Isten közelébe…
Ami a madárnak
A jó puha fészek,
Az az Isten háza
Az ember szívének…

Hozzuk ide lelkünk
Legszebb virágát:
A jó Isten iránt
Hódolatot, hálát!
Adjuk át egészen
Neki a szívünket!…
Így lesz csak igazán
A vasárnap ünnep.

Honvári Szabó Lajos

 

Címkék: , , , , ,

AZ ÚR HÁZA

Megkondul a harang.
Azt zengi az érchang:
Jöjj, vár az Úr háza.

Ma örvendjünk együtt!
Az Úr napja eljött:
Bú, gond és baj múljék!

Szent Igéje szólít,
Szelíd szava gyógyít…
Jöjj, dicsérjük, áldjuk!

Gerzsenyi Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be február 19, 2010 hüvelyk ALKALMI, Gerzsenyi Sándor

 

Címkék: , ,

A TEMPLOM

Kevesen járnak már a templomokba,
s az ifjúság teljesen elmaradt.
Tűnt korszakot idéznek várva vissza
üres padok s még üresebb szavak.

Mi lett a templom! Ez volt-é valaha?
Valami bennem azt súgja: soha!
S áldott igent harangoz rá az Ige:
hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!“

Igen, igen… Így adta, így kívánja
Urunk, a Jézus, ki feltámadott.
S befogadják a templomot a gyárak,
a földek, műhelyek s az otthonok.

Ahol mi élünk, ott lehet a templom,
ahol mi járunk, békesség lehet.
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel
a szabadulni vágyó emberek.

Mert életünkben már úrrá lett Jézus,
és hatalommá lett a kegyelem.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom!
Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be június 20, 2009 hüvelyk 46_1Korinthus, 60_1Péter, ALKALMI, Füle Lajos

 

Címkék: , , , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: