RSS

Jézus eljövetele címkéhez tartozó bejegyzések

DICSÉRJÜK HÁLÁVAL ISTENÜNKET

Dicsérjük hálával Istenünket,
Ki a Káoszból, rendszert teremtett.
Csodálatos, szépséges világot,
embert és neki paradicsomot.

De az ember sátánra hallgatott,
tiltott fa gyümölcsébe harapott.
Bűn és halál lett ezért végzete,
az Éden kertjéből kiűzetett.

Bűn sötét erdejében tévelygett,
ezért Isten haragja, tűzeső,
özönvíz pusztította a földet,
de Noé bárkája megmentetett.

Mert igaz volt és szerette Istent.
Új világ épült a régi helyett.
Ám a bűn ismét meggyökerezett,
a Teremtő mégis kegyelmezett.

Közénk jött a Megváltó Szeretet,
bűneinkért vérével fizetett.
Hívő népre árad a kegyelem,
dicsérjük hálával Istenünket.

Mert hűséges teremtményeihez,
szeretete örök és végtelen.
És eljön majd az Úr királysága,
az új ég, új föld, béke, szeretet.

Schvalm Rózsa

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be április 4, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , , ,

KRISZTUSRA VÁRUNK

Nem tudjuk, mi jön, titok a holnap.
Némák a titkok. Ne válaszolnak.
Rejtő ködükbe szemünk nem láthat…
de elültetjük kis almafánkat,
bízva, hogy kihajt,
gyümölcsöt terem.
Titok a jövő.
Sürget a jelen.

Nem tudjuk, mi jön: titok a holnap.
Némák a titkok. Nem válaszolnak.
De a ma int, hogy híven szolgáljunk,
mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.

Ha hirtelen jön, ha észrevétlen,
munkába leljen, ne resten, tétlen!
Testvérek terhét vállalja vállunk!
Mert tudjuk, Ki jön:
Krisztusra várunk.

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be április 22, 2010 hüvelyk 40_Máté, Advent, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , ,

JERTEK ORSZÁGOMBA!

Ha az Emberfia eljön,
Trónol fönn egy fényes felhőn.
Odarendel minden népet,
Elkezdődik az ítélet.

Úgy tesz akkor, mint a pásztor,
Mikor kecskét s juhot számol:
Balra indul mind a kecske,
A juhok meg jobbra tőle.

Szava zeng és karja mozdul,
Minden vétek fényre tárul.
Aki hajlott itt a bűnre.
Távozik az örök tűzre.

De ki szent volt, kegyelemből
Drága hangot hall a mennyből:
Országomba, jertek, várlak
Áldottai az Atyának!

Gerzsenyi Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be február 19, 2010 hüvelyk 40_Máté, ALKALMI, Gerzsenyi Sándor

 

Címkék: , , ,

VÉGTELEN ADVENTEK

Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony,
S elalszik a gyertya a zöld fenyőágon…
Vajon… kialszik-e a fény a szemedben?
Ádventi nép! Vársz-e, élsz-e reményedben?

A Messiás eljött, de nem úgy mint várták,
Nem fogadták be Őt, tagadták, utálták,
Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát,
Megakarták mérni Isten igazságát,
És nem értették Isten Golgotáját…
És nem értették meg Isten Történelmét.
És nem értették meg Irgalmát, kegyelmét.
Azt, hogy az öröktől fogva élő Ige
Alázatosan jött le szolgálni ide.
S végigjárta minden lépését az útnak…
A próféciák is mind-mind ide futnak –
– De itt van kezdete már a másik útnak.

Később megértették, s szerte a világon,
Évente új várás indul, új karácsony.
Aztán… ahogy elmúlt a várásnak vége,
Indulunk ismét a köznapok elébe…

A Messiás eljön, de nem úgy, mint várják,
De aki megérti Isten Golgotáját,
Annak ádventje nem ,,karácsonyi ádvent.’’
Mert tudja, visszajő onnan, ahová ment!
És amikor zsendül a fügefa virág:
A KEGYELEM betelt, s eljő az IGAZSÁG!

Ádventi nép! Ma már az örömhír csendül,
Emeld fel szemedet: a fügefa zsendül.
Vedd füledbe szavát, igéretét zengőn;
Várd igaz ádventtel: eljön, eljön, eljön!

R. Lukátsi Vilma

 
1 hozzászólás

Szerző: be december 4, 2009 hüvelyk Advent, Karácsony, Lukátsi Vilma

 

Címkék:

ÁDVENT

Szent várakozás tölti keblemet,
Ádventi király, jöttödre várok!
Újítsd, erősítsd fáradt lelkemet,
Fényeddel oszlasd a homályosságot.
A gond-tehert, mit magam kerestem,
S mit szent kezed életemre rakott,
Úgy vihetem, ha itt jársz mellettem,
Ha vérző sebemre Te adsz balzsamot.

Próbáltam járni sokszor nélküled,
Azt hittem, elég bátorságom, erőm,
Elfordultam, nem fogtam kezed.
S eltévedtem a sötét útvesztőn!
De amikor egy ádvent-este,
Bekopogtál megfáradt szívemen,
Érkezésed éltem újjá tette,
Pihenhetek most drága kebleden.

Azóta lesem jöttöd hajnalát,
És ha mulasztásomra döbbenek,
Újra várom jöveteled napját,
Amikor mindent újra kezdhetek,
Amikor újra a szívembe zárlak!
Lelkem mélyén felcsendül az ének:
Áldás, üdv a béke Királynak !
Az örök Ádvent Istenének!

 
Hozzászólás

Szerző: be december 4, 2009 hüvelyk Advent, ISMERETLEN SZERZŐ

 

Címkék: ,

APOSTOLI ATOMFIZIKA

2Péter 3:10-13

Elekronmikroszkópja nem volt
az egyszerű halásznak.
Kvantumelmélethez nem értett.
Nem ismert rádiumot, uránércet,
atommodellt, gammasugárzást,
antianyagot, ionizációt.
Hírét sem hallotta radioaktivitásnak.

De látó szemébe
Hirosima vakító fénye lobbant,
s míg levelet írt:
sercegő lúdtolla alatt
egy világ összeroppant…

El fog jönni a nap
s az elemek lángolva felbomlanak!
Ítélet az, ha végkép szerterobban,
amit Isten egységgé teremtett.
Ha széthull a család,
széthull Isten népe,
az emberi elme,
önző egyénekké a társadalom,
– akárcsak az atom.

El fog jönni a nap:
ég-föld lángbaborulva felbomlanak!
Ítélet tüzében széthull a világ,
felcicomázott,
agyonkutatott,
bálványozott világunk.

De – mert Ő ígérte –
szentül, kegyesen élve,
új eget és új földet várunk.

Siklós József

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk 61_2Péter, Advent, Siklós József

 

Címkék: , , , , ,

ELJÖN

Ádvent. Szelídzengésű üzenet.
Eljön! Eljön!
Beteg, a gyógyulásod,
rab, a szabadulásod,
halott, az életed.
Szomorú, most jön az öröm!
Erőtlen, most jön az erő!
Éjbe járó, hajnalra váró,
fölkel a fény neked.
Zendül az ég,
zendül a föld,
Isten izent:
Eljön! Eljön!
Ádvent! Ádvent!

Ádvent. Dörög rendíthetetlen,
kemény királyi üzenetben.
Eljön. Eljön.
Ha elkerülöd a mosolyban,
elédkerül mint könny, sikoltás.
Ha a bölcsőben meg nem látod,
utadat állja mint koporsó.
Eljön az Első és Utolsó.
Ha mint templom szelíd harangja,
nem találhat szíven a hangja,
ágyúk ádáz tüzében hallod
ítélni rajtad majd e hangot.
És rombadőlhet minden oltár,
elnémulhat zsolozsma, zsoltár,
házad küszöbén fog megállani…
A munkazajban, léha dalban,
vagy az éj titkos csendjében fogod
közelgő lépteit meghallani.
Eljön, eljön! Ki nem kerülheted.
Ha kikerülöd mint kegyelmet,
úgy kell bevárnod mint ítéletet.
Hallod? Hallod?
Mozdul az ég, mozdul a föld,
Isten izent:
Eljön. Eljön.
Ádvent. Ádvent.

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be november 9, 2009 hüvelyk Advent, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: