RSS

Isten szeretete címkéhez tartozó bejegyzések

HISZEK A SZERETETBEN

Fehér szobánkban napsugarak járnak.
Kék őszi ég, nincs rajt egy kósza felleg.
Szívemben boldog, halk dallamok kelnek:
Hiszek a szeretetben.

Valamit kérve kértem, várva vártam,
s úgy tusakodtam a keserű „nem”-mel.
Most bízom, s várok békén, türelemmel.
Hiszek a szeretetben.

Tudom, hogy enyém. És tudom: a létem
szétosztogatni édes kötelesség!
Hogy mások is ujjongva hirdethessék:
Hiszek a szeretetben.

Túrmezei Erzsébet

Reklámok
 
1 hozzászólás

Szerző: be február 8, 2012 hüvelyk ALKALMI, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , , ,

KEZDET ÉS A VÉG

Uram Te vagy, a Kezdet s Te vagy a Vég,
középpont, a lét kiinduló pontja,
Teremtő és fenntartó egy személyben,
a világ sorsának irányítója.

Emberi büszkeség a válság oka,
ha önmagát helyezi középpontba.
Saját sorsát önmaga irányítja,
Isten igazát, s tán létét tagadva.

Sötétet a fénytől, Te választod el,
és mi jó, mi rossz, Uram Te döntöd el.
Nem az a bölcs, aki magát annak mondja,
hanem az, aki hallgat a szavadra.

Nem mond rossznak jót, és a rosszat jónak,
s a keserűt édesnek nem hazudja,
Nem altat el részegítő itallal,
mert emlékszik Jézus, édes szavára.

Mellyel rávilágít az igazságra,
Isten szeretetére, jóságára.
A bűn állapotából elmozdulva,
helyreáll Isten, s ember kapcsolata.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , , , ,

DICSŐSÉGED FELRAGYOG

Dicsőséged felragyog Uram, minden hajnalon,
áradó fénye csillan, a hajnali harmaton.
Ránk mosolyog felkelő nap arany sugarában,
átölel enyhe szellő, lágy simogatásában.

Zengő énekkel dicsérnek az ég madarai,
hálásan integetnek feléd, a fák lombjai.
Dicsérnek Téged, tengerek fodros hullámai,
rohanó folyók, zúgva habzó, kék szalagjai.

Dicsérd ember te is, azt a nagy- nagy szeretetet,
amellyel védett, megtartott Teremtő Istened.
Nem hagyott el téged, lázadó hűtlenségedben,
az Ő békejobbja, szivárványhídján átível.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be június 8, 2011 hüvelyk ALKALMI

 

Címkék: ,

SZEMÉLYED REJTÉLY

Személyed rejtély Uram, mégis nyílt titok,
nyitott könyv, sorait hittel olvashatom.
Érkezésed, mint hajnalcsillag ragyog,
szent égi fény világít, végig utadon.

Ragyogó fény, amely személyedből árad,
sugárzik belőle, szeretet varázsa.
Isten léted csalhatatlan bizonysága,
mely felfoghatatlan, az ember számára

Csak aki szívével, a sorok közt olvas,
a lélek sugallatával, értheti azt,
hogy benned Isten jött el, földi valóban,
hogy tévelygő ember, térjen helyes útra.

Ezért szeretetből, keresztet vállaltad,
bűnökért ártatlan, életedet adtad.
Önként adtad, s visszavenni volt hatalmad,
megújult életed, a feltámadásban.

Az embernek öröklét reményét adtad,
ha életútját hittel, nyomodba járja.
Mennybe visszatértél, az Atya Jobbjára.
híveid onnan, királyként várnak vissza.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be június 8, 2011 hüvelyk ALKALMI, Mennybemenetel, Schvalm Rózsa

 

Címkék: ,

SZERESSÜK ŐT!

Isten, világ Teremtője,
bolygónk is kezébe van,
simogat, bár néha büntet,
de mit tesz, javunkra van.

Létét: sokmillió ember,
mai napig tagadja,
így szent létezését olykor,
földrengésben tudatja!

Kínában is rengett a föld,
dőltek házak, emberek,
romok alatt ezerszámra,
felnőttek és gyermekek.

Földrengések és tornádók,
Szent kezében eszközök,
viharfelhőkben hallhatjuk
hangját, midőn mennydörög.

Mégis csodás szeretettel,
minden embert átölel,
azt szeretné, kárhozatban
ne vesszen el senki sem.

Ne bántsuk Őt, szeressük Őt,
ha néha reng is a föld,
bűnbánókat vár az Atya,
ki eget, földet betölt.

Most még sok minden homályos,
miértekkel küszködünk,
ám eltűnik a sok miért,
ha a mennybe érkezünk.

Pecznyík Pál

 
Hozzászólás

Szerző: be október 12, 2009 hüvelyk ALKALMI, Pecznyik Pál

 

Címkék: , ,

VALAMIT NEM ÉRTEK

Régóta hiszek Benned, Istenem,
s egyre halkulnak bennem a „Miért’’-ek,
de homályos elmém bárhogy derül is,
valamit most sem értek.

Tudom, szereted minden művedet,
mert minden műved magában remek,
szereted a virágot, hisz színében
a mennynek színei tündöklenek,

szereted a csillagot – tiszta, fényes,
s a követ is: ház lesz, véd, enyhet ád,
a harmatot, a forrást: makulátlan,
s mert szótlan terem, a füvet s a fát,

az állatot, mert törvényed szerint él
(s az embernél még a vad sem vadabb)
a szitakötőt, fecskét, sast, galambot,
méhet s minden zümmögő bogarat,

mik a szivárvány száz színét ragyogják
s hímporuk, pelyhük, tolluk lágy, puha,
szereted a gyermeket, arcán ott még
az ártatlanság égi mosolya,

szép minden műved, hát hogyne szeretnéd,
gyönyörködsz bennük. . . Mind, mind értem ezt
de engem, aki szégyenedre válok,
ezt nem értem, hogy engem mért szeretsz?

Bódás János

 
Hozzászólás

Szerző: be július 3, 2009 hüvelyk ALKALMI, Bódás János

 

Címkék: , , , ,

FUTÁS

Fut a gyermek a labda után
leszegett fejjel, tűzpirosan,
se lát, se hall, csak egyre rohan.
Guruló labda lett a világ,
szüntelen űzi, hajtja a vágy,
száz utcán, téren
ezer veszélyen,
millió anyai kétségen át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut a gyermek a labda után…

Fut az ember az élet után,
leszegett fejjel gyötri magát,
kincseit egyszer csakhogy elérje,
kergeti álma, hajtja a vére.
Kenyér gurul a lába előtt,
hírnév, dicsőség álma előtt.
Rohan utánuk éveken át,
száz utcán, téren,
ezer veszélyen,
millió isteni bánaton át,
gyönyörűszépen
s balga-bután
fut az ember az élet után…

Fut az ISTEN az ember után,
mert mindent lát és szánja nagyon,
guruló szívét csakhogy elérje,
hogy fut utána, hull bele vére!
Ott fut az utcán,
ott fut a téren,
egész világon,
sok ezer éven,
sok mérhetetlen,
megérthetetlen,
keresztre írott szenvedésen át,
hulló Igével,
kiontott vérrel,
viszonozhatatlan,
mély szerelmével
fut az ISTEN az ember után…

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be június 22, 2009 hüvelyk 40_Máté, ALKALMI, Evangelizálás, Füle Lajos

 

Címkék: , ,

 
%d blogger ezt kedveli: