RSS

jovő címkéhez tartozó bejegyzések

ÜKUNOKÁK

Ükunokákra gondolok,
a harmadik évezred útján
botladozókra, akiket
nem ismerhet meg már e század,
nem láthat meg e gyengülő szem.
Lesz-e idejük megszületni,
Lesz-e hová? Mire? Mi végre?
– kérdem, s az ÚRRA gondolok,
Kinek ujjhegyén a jövendő,
s hű nemzedékről nemzedékre.

Füle Lajos

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2014 hüvelyk Füle Lajos

 

Címkék: , , , , ,

AZ ÉN ÉLETEM

Az én életem a fekete árnyak
sötétségétől éjszaka.
Bús fejem felett balcsillagok járnak,
nem a reménység csillaga.
Az én életem vad lidérctüzeknek
vörös lángjától oly riadt.
Léptem nyomában kísértetek mennek
s táncot járnak tüzes ördögnyilak.
Az én életem a szüntelen bánat.
Lábam göröngyös rögutat tapos.
Halovány arcom átkos árvaságnak
halk könnyeitől harmatos.

Édes testvérem, hervadás tündére,
ki itt kopogsz a lelkemen,
mondd meg hitedre, csendes ősz hitére,
lesz-e még más az életem?
Fogok-e még boldogan menni
napsugaras fényutakon?!

Könnyektől fátyolos szememmel
a jövő titkát kutatom.

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be február 8, 2012 hüvelyk ALKALMI, Túrmezei Erzsébet, Ősz

 

Címkék: , , , ,

ÚJ ÉV

Újév lép ma elém. Az arcán fátyol.
Nem láthatom a fátyolától,
nevet-e, sír-e, csúf-e, szép-e,
virágot hoz, virágot tép-e.

Megindulok vele az Új után.
Nem ismerem, de biztosan tudom,
hogy a titokzatos fátyol mögött
Megváltó csak, aki elrejtőzött.

Újév, add ide, add a kezedet!
Egy ének tölt el, bárhogy is vezet:
„Ó, milyen szép vagy élet, életem!
Tükrödben Megváltóm arcát szemlélhetem!“

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be december 30, 2010 hüvelyk Újév, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék:

ÚJÉVI REMÉNYSÉG

Még nem látom, hogy mi lesz holnap,
S még nem tudom, hogy virrad-é nap
De bízom Benne, és előre
Hálával áldozom az Úrnak.

Okom remegni, félni nincsen.
Az Idő lábait ő bölcsen
Lépteti. Megsegít, hogy utam
Zord akadályát mind ledöntsem.

Erőt ő ad a küzdelemre.
Ő lesz az éltem hű vezére.
Tudom, így boldog lesz az évem;
Csókot hintek hát szent kezére.

Gerzsenyi Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be december 30, 2010 hüvelyk Újév, Gerzsenyi Sándor

 

Címkék: ,

CSAK EGY NAPRA

Nem kutatom a jövendőt,
várjanak bár hosszú évek.
Naponként hordom keresztem,
csak napokból áll az élet!

Egy nap gondja sose súlyos,
egy nap terhe sose fáraszt.
És az erő mindig oly nagy
mit rám az Ég kiáraszt.

Csak egy napra, csak egy napra
adj erőt és győzedelmet!
Csak egy napra, mindig mára
S holnap mindent újra kezdek!

Csak egy napra legyen enyém
hit, szeretet, remény, jóság,
S naponkénti győzelmekből
lesz az örökkévalóság.

Mindennapi kenyerünket
lelki-testi táplálékban
csak naponként add meg nekünk,
s akkor bízva, bátran lépünk,
bár előttünk szakadék van.

Csak egy napra! Így épül föl
míg a célhoz el nem érek,
naponkénti győzelmekből:
diadalmas örök élet!

Haluszka Margit

 
Hozzászólás

Szerző: be december 30, 2010 hüvelyk 40_Máté, Újév, Haluszka Margit

 

Címkék: , , , ,

ELSŐ ÉS UTOLSÓ

Mintha minden napom a legelső volna,
új feladatokba vezetne, sodorna;
hisz a tegnap útja már mögöttem maradt,
vétke, mulasztása Jézus vére alatt.
Előre siettet mindig új kegyelme,
mintha minden napom a legelső lenne!

És mintha utolsó lenne minden napom,
végső lehetőség, utolsó alkalom…
Úgy váljék valóra, legyen terve tetté,
mintha soha többé holnap nem követné.
Hadd nézzek Istenem, minden új napomra:
mintha első lenne és utolsó volna.

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , ,

MINDEN JAVUNKRA VAN

Róma 8:28

Új esztendő… Nem tudja senki sem,
hogy mi vár reá, merre, hova lép.
Az ismeretlenség ködébe rejtve
mi van: örvény, orom, vagy szakadék?

Nincs kikövezett út, egyenes pálya,
biztos cél felé vezető sínek.
Hogy a holnap titkát kitalálja,
nem adatott meg soha senkinek.

Úgy megyünk a jövő felé, akárha
sötétbe lépnénk… De örvény, verem
felett, – jó tudni – , védőn alánk tárja
hűséges karjait a kegyelem.

Öröm, bánat, élet, halál, akármi
jöhet, a szívem mégse nyugtalan,
tudom: „Kik Istent szeretik, azoknak
minden javukra van!“

Bódás János

 
Hozzászólás

Szerző: be április 22, 2010 hüvelyk 45_Róma, Újév, Bódás János

 

Címkék: , ,

 
%d blogger ezt kedveli: