RSS

Biblia címkéhez tartozó bejegyzések

SZENTLÉLEK HÍVÁSA

Nélküled csak könyv a Bibliánk:
Talán szebb, különb, mint sok másik,
De Igévé tüzedtől válik.
Nélküled Jézus ember volt csak
És holtak maradnak a holtak,
De ha tüzed betölthet minket,
Megvilágítja értelmünket,
Látjuk Benne a Fiú- Istent.
Ki értünk odaadott mindent,
S legyőzve halált, bűnt és átkot,
Megváltotta a holt világot,
Hogy aki Megváltónak vallja,
Vele éljen, Ő úgy akarja.
S mi boldog tanúk, valljuk, éljük,
Mert üzenetét már jól értjük…
Jöjj Szentlélek, áradj ki reánk!

Nagy Kornélia

Reklámok
 
2 hozzászólás

Szerző: be május 20, 2013 hüvelyk Pünkösd

 

Címkék: , , ,

AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEI

Négy evangélium, de azért nem páros:
Máté, Márk és Lukács – a negyedik János.
Az örömhír: JÉZUS! megszületett, íme!
Jánosnál így hangzik:„Testté lett az Ige!’’
Életét, halálát és feltámadását
szemtanú hűséggel ők négyen megírják,
előttük történtek csodái, tettei.
– Majd az Apostolok Cselekedetei
következik sorban.
Aztán Pál apostol
Írja leveleit, és a Szentlélek szól
Rajta keresztül a gyülekezeteknek:
a Rómabeliek kaptak mindjárt egyet;
Korinthusba kettőt kellett megírnia,
bizonyságképpen, hogy Krisztus IstenFia!
Galatákhoz egyet, egyet Efézusban,
mivel ott is hittek már az Úr Krisztusban.
Filippi, Kolossé szintén kaptak egyet,
Thesszalonikában viszont kettőt vettek;
Timóteus kettőt, Titusz egyet kapott,
végül Filemonnak egy rövidet hagyott.
Zsidókhoz írt levél. Majd Jakab apostol
Egy levele után Péter kettőben szól;
három levelet írt János, Júdás egyet,
a Jelenések könyve zárja a sorrendet.
(Értéséhez adjon az Isten kegyelmet!)

Lukátsi Vilma

 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk ALKALMI, Lukátsi Vilma

 

Címkék: , ,

AZ ÓSZÖVETSÉG KÖNYVEI

Mózes öt könyvével kezdődik az Írás:
Teremtés az első, majd a Kivonulás
van a másodikban – Egyiptom földjéről;
harmadik könyv szól a léviták tisztéről;
negyedikbe került a nép számlálása,
ötödikbe pedig a törvény summája.
Józsué, Bírák, Ruth, Sámuel két könyve,
Királyok, Krónikák szintén párba kötve;
Ezsdrás, Nehémiás templomjavításról
szól, míg Eszter könyve hűség jutalmáról.
E tizenhét könyvben – mindent egybevetve
van Isten népének írott történelme.

Jób könyve a tűrés és a hit próbája;
következik Dávid százötven zsoltára
bölcs Salamon írta Példabeszédek-ét,
Prédikátor könyvét, Énekek Éneké-t.
Ez az öt könyv együtt a költészet tára,
és rákerül a sor a próféciákra:
Négy nagy próféta közt első Ézsaiás,
látnokszeme előtt él már a Messiás!
Jeremiás könyvét, Siralmait sírja,
Ezékiel könyvét a fogságban írta;
Dániel könyvében csodás események,
bátor hitvallások és jövendölések…

Tizenkét prófétát közöl még az Írás:
Hóseás és Jóel, Ámos és Abdiás,
Jónás és Mikeás, Náhum és Habakuk
– jövőt látó szemük sohasem volt hazug –
Zófóniás, Haggeus és Zakariás,
végül az utolsó könyve: Malakiás.

Lukátsi Vilma

 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk ALKALMI, Lukátsi Vilma

 

Címkék: , ,

A BIBLIÁM

Van úgy, hogy rámnehezül minden bűnöm,
s úgy érzem, borzad, aki rám tekint,
el kellene a földről menekülnöm,
de sehol egy bíztató fény nem int,
s bárkihez mennék, követ vetne rám…
s asztalomon, mint százszor, most megint
ragyogni kezd, mint Nap, a Bibliám.

Bódás János

 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk ALKALMI, Bódás János

 

Címkék: ,

DAL A BIBLIÁRÓL

Hol nincs a polcon Biblia,
üres, kietlen ott a ház;
Könnyen bejut Sátán oda,
S az Úr Jézus ott nem tanyáz.

Azért hát ember, bárki légy,
Egy-két filléred kerül:
Egy Bibliát sietve végy
Az ördög ellen fegyverül.

Nyisd azt föl minden reggelen.
Csüggj hittel mindenik szaván.
Merülj belé figyelmesen,
Olvasd, kutasd nap-éjszakán.

E könyv erőt ad és vigaszt,
S ne bánd, ha int, ha néha bánt,
Pajzs gyanánt használjad azt
Örömben, búban egyaránt.

Szeresd e könyvet, s úgy tekintsd
Mint földi élted támaszát,
Amely ha sírodig kísért,
Számodra nyit új, jobb hazát.

Luther Márton

 
5 hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk 06_Józsué, ALKALMI, Luther Márton, _FORDÍTÁSOK

 

Címkék: ,

A BIBLIÁT…

A Bibliát vedd a kezedbe
Mikor a hajnal beköszönt.
És találjon reád az este
Biblia mellet térdre esve,
Fürössze lelked fényözön!

Könnyebb lesz kint a nagyvilágban
Megérteni Isten szavát,
Könnyebb az élet ezer gondja,
Mert lelked azt nem maga hordja.
Mondd, vajon van-e Bibliád?

Vajon mikor lát úgy a hajnal,
És mikor talál úgy az est,
Mint aki nincsen tele jajjal,
De Bibliával, áhítattal
Látja hogy ragyog a kereszt…

Látja, hogy övé lett az élet
Látja, hogy közel van a Nyár –
Ki lassan jár is odaérhet
Aki siet, odatéved.
De jó lesz megpihenni már!

A Bibliát tedd a szívedre!
Meglásd szíved örülni tud,
Nem nézel sötét fellegekre,
S nem is gondolsz arra remegve,
Vajon hová vezet majd az út?!

Előre hát a keskeny úton
Bibliás hittel csendesen…
A csendességben és a hitben
Ott az Isten, hogy megsegítsen,
És benne a ragyogó jelen!

 
 

Címkék: , , , , ,

AZ ÉN KÖNYVEM

Van egy Könyvem a sok között
Mely mindennap előkerül,
Kívül olyan, mint a többi
Isten szavát rejti belül.

Ha e világ szegény lelkem
Vérig sebzi, összetöri –
Csendes, napi áhítatban
E szent Könyvben írját leli.

Míg célt vesztve elbolyongok,
Feladatom nem végezem, –
Ha ez áldott Könyvbe nézek
Isten helyre állít engem.

És ha egyszer, utam végén
Fenn járok majd ott az égben,
Hálát adok Istenemnek,
Jó vezetőt adott nékem.

Boros Gergely

 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk ALKALMI, Boros Gergely

 

Címkék:

 
%d blogger ezt kedveli: