RSS

templom címkéhez tartozó bejegyzések

ÜNNEP VAN, VASÁRNAP!

Ünnep van, vasárnap.
A harangok hangja
mind azt mondja:
Kicsik-nagyok, gyertek
Isten hajlékába,
A templomba!

Isten szeret minket:
Jézust adta nékünk,
Van ránk gondja
Hívó harangszóra
Siessünk örömmel
A templomba!

Zendüljön az ének!
Hallgassuk az igét
Imádkozva!
Hívó harangszóra
Siessünk mindnyájan
A templomba!

Túrmezei Erzsébet

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be január 27, 2011 hüvelyk ALKALMI, GYERMEKVERSEK, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

TEMPLOMSZENTELÉSRE

Ó, Istenünk, ez ünnepen
mi hálás szívvel, könnyesen
szent házadért dicsérünk.
Száll boldog hálaénekünk,
mert itt adsz békét minekünk,
itt lakozol Te vélünk.
A fájó szívet enyhíted,
szent asztalod megteríted.
Megelégítesz bennünket.
Eltörlöd minden vétkünket.
Halld, Istenünk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a boldog hála énekét!

Mint szarvas, forrás hűs vizét,
úgy szomjazzuk a Te Igéd,
az élet bő forrását.
Szent hajlékodba sietünk,
mert Uram, Téged keresünk
s a Te kezed áldását.
Szent házad édes otthonunk,
hol Téged vígan áldhatunk,
hol új életre ébredünk,
mert Te vagy utunk, életünk.
Halld, Jézusunk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a hála boldog énekét!

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , , , , , ,

LELKI CSÖNDRE VÁGYOM

Én Istenem, lelki csöndre vágyom,
Templomod az, ahol megtalálom.
Lelki fülem ott Rád hangolódik,
s bennem a sok bűn-görcs feloldódik.

Körülöttem zajlik a bűn-tenger:
Csöndes sziget, Uram, te légy bennem,
Ahol fáradt lelkem felüdülhet,
s újabb harcra áldást, erőt nyerhet.

Megfáradtak nálad felüdülnek,
erőtlenek új erőre lelnek.
Bűnüldözött lelkek menedéke
Nálad van az örök csönd, a béke.

Pecznyik Pál

 
 

Címkék: , , , , , ,

VASÁRNAP ISTEN HÁZÁBAN

Mint a fecskecsalád
A ház ereszére:
Úgy sietünk ide
Isten közelébe…
Ami a madárnak
A jó puha fészek,
Az az Isten háza
Az ember szívének…

Hozzuk ide lelkünk
Legszebb virágát:
A jó Isten iránt
Hódolatot, hálát!
Adjuk át egészen
Neki a szívünket!…
Így lesz csak igazán
A vasárnap ünnep.

Honvári Szabó Lajos

 

Címkék: , , , , ,

JÉZUS BENNÜNK

Most mi vagyunk Jézus szeme,
meglátja a bűn hatalmát,
elnyomott szegények felett,
keményszívűek uralmát.

Most mi vagyunk Jézus szája,
ajkunk által most Ő beszél,
szavát viszi a Szentlélek,
Sebesebben, mint földi szél.

Most mi vagyunk Jézus keze,
megsimogat, könnyet töröl,
mellé áll, akit bántanak,
meg inti azt, aki pöröl.

Most mi vagyunk Jézus lába,
az Ő földi lába helyett,
viszi lelki éhezőknek,
az égi lelki kenyeret.

Most mi vagyunk Jézus szíve,
megszán sántát, bénát, vakot,
így ahol Őt befogadják,
bánat helyett, öröm van ott.

Jézus így szolgál mibennünk,
amíg mennyből vissza nem tér,
lám így lehet az életünk,
itt a földön templom, szentély.

Pecznyík Pál

 
Hozzászólás

Szerző: be október 12, 2009 hüvelyk ALKALMI, Pecznyik Pál

 

Címkék: , , ,

A TEMPLOM

Kevesen járnak már a templomokba,
s az ifjúság teljesen elmaradt.
Tűnt korszakot idéznek várva vissza
üres padok s még üresebb szavak.

Mi lett a templom! Ez volt-é valaha?
Valami bennem azt súgja: soha!
S áldott igent harangoz rá az Ige:
hogy: „Ti vagytok az Isten temploma!“

Igen, igen… Így adta, így kívánja
Urunk, a Jézus, ki feltámadott.
S befogadják a templomot a gyárak,
a földek, műhelyek s az otthonok.

Ahol mi élünk, ott lehet a templom,
ahol mi járunk, békesség lehet.
Jöhetnek hozzánk bűnnel, gyötrelemmel
a szabadulni vágyó emberek.

Mert életünkben már úrrá lett Jézus,
és hatalommá lett a kegyelem.
Ahol mi élünk, ott lehet a templom!
Urunk, segíts meg, add, hogy így legyen!

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be június 20, 2009 hüvelyk 46_1Korinthus, 60_1Péter, ALKALMI, Füle Lajos

 

Címkék: , , , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: