RSS

felebaráti szeretet címkéhez tartozó bejegyzések

A SAMARITÁNUS TITKA

Szenvedő felebarátján
miért segített a Samaritánus?

Mert jó volt a szeme.
Meglátta a könnyeket,
és a véres, halálos sebet,
mit más nem gyógyíthat,
csak a felebaráti szeretet.

Mert jó volt a szíve.
A nemes lelkek törvénye szerint
örült, hogy segíthetett.
Jutalmat nem várt,
mert az volt a jutalma,
hogy életet menthetett.

Mert erős volt a keze.
Mégis gyöngéden emelte
nemes terhét, le nem ejtve.
Keze a vértől nem volt tiszta,
de ez a vér tisztított
mert nem ő ontotta.

Mert jó volt a lába.
Kész volt gyalog menni,
a beteget figyelve,
Nem akart addig pihenni,
míg felebarátját el nem helyezte,
a vendégfogadó házba.

Istenem, adj nekem is
jó szemet, szívet, kezet, lábat,
mert az élet jerikói útján
vérző testvéreim engem is várnak!

Gerő Sándor

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 42_Lukács, ALKALMI, Evangelizálás, Gerő Sándor

 

Címkék: , ,

SZIKRATÁVIRAT

Testvérek! Emberek!
Közös veszélyben fogjatok kezet!

Bajtársak! Szenvedők!
Boruljatok le a Jóság előtt!

Bukottak! Győztesek!
Az Igazságban egyesüljetek!

Hívők! Kételkedők!
Az Ember vérzik: Szeressétek Őt!

Harcosok! Álmodók!
Mindnyájatokban egy bús szív dobog!

Testvérek! Emberek!
Ne öljetek már! Ölelkezzetek!

Juhász Gyula

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Juhász Gyula

 

Címkék: , ,

KRESZ-TÁBLA

„Ha meg nem tanulunk együtt élni, mint testvérek, együtt veszünk el, mint bolondok!”
Martin Luther King

Mint testvérek!
Egy Atya gyermekei egy szeretetben!
Szíves szóban és tettben!
Egyakaratban!
Egymást segítve fáradhatatlan!
Atyánktól kapott kincseinket
készségesen megosztva mindet:
földet – vizet – levegőt – kenyeret.
Szeretni egymást, ahogy ő szeret!
S ahogy folyók tengerben összeérnek,
együtt örvendezni a békességnek,
mint testvérek!

Vagy – ha mint testvérek élni, szeretni
nem tudunk, mint bolondok, együtt veszni.
Káoszba hullni, vérözönbe fúlni,
együtt pusztulni.

Jézus Krisztus, ki testvérünkké lettél,
életed árán testvérekké tettél,
segíts, taníts testvérként élni minket!
Szereteteddel töltsd be szíveinket!
Legyen a földön béke, áldott, boldog!

Mert jaj „ha meg nem tanulunk e
együtt élni, mint testvérek,
együtt vesszünk el, mint bolondok.”

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: ,

MOSTOHA ŐSZ

Esők, árvizek. . . Mostoha idő!
Tombol, pusztít, rothaszt az elemi
erő. . . Repednek a szőlőszemek,
fuldoklik az út, répa, tengeri.

Végveszélyben a takarmány, a bor,
a húst, sonkát, a zsírt a víz nyeli.
– Isten csapása –, mondják és szívünk
csalódással, szánk panasszal teli.

Pedig ez is kell!. . . Ilyenkor derül ki,
mi eddig rejtve volt, s bennünk mi szép:
hogy rohan egymásnak segíteni
új közösségben az új arcú nép!

Bódás János

 
Hozzászólás

Szerző: be július 21, 2009 hüvelyk ALKALMI, Bódás János

 

Címkék: , , ,

SZERESS, AMÍG SZERETNI TUDSZ

Szeress, amíg szeretni tudsz,
Amíg szíved érzőn dobog,
Mert ha már a tüze kihűl,
Ha benne a láng ellobog, –
Ami ezt a veszteséget
Felülmúlná, nincs olyan kár:
koldusnál is koldusabb vagy,
Hogyha nem tudsz szeretni már.

Szeress, amíg van alkalmad
éreztetni szereteted.
Jöhet idő, amikor már
Tennéd ezt, de nem teheted.
Fordulhat a sorsod balra,
S arra leszel utalva majd,
Hogy a mások szeretete
enyhítse a gondot, a bajt.

Szeress, amíg szeretni tudsz!
Olyan rövid az életed:
gyűlölettel, rút önzéssel
Szépségeit tönkre ne tedd!
Szeress, amíg szíved dobog,
Szeress, amíg ajkad lehel:
Úgy visz Jézus a szeretet
Országába, a mennybe fel.

Novák László

 
1 hozzászólás

Szerző: be június 22, 2009 hüvelyk ALKALMI, Novák László, Temetés

 

Címkék:

TANÁCS

Kiket szeretsz, s akik szeretnek,
Ha bántanak, ha megsebeznek,
Ne haragudj rájuk sokáig!
De öntsd ki szíved s ha letörléd
A fájdalom kicsordult könnyét
Bocsáss meg! Hidd, enyhedre válik!

Oh egymást hányszor félreértjük,
Szeretteinket hányszor sértjük,
Bár szívünk éppen nem akarja.
Mi is talán vérzünk a sebben,
Nekünk is fáj még élesebben,
De büszkeségünk be nem vallja.

Ne légy hát büszke, légy őszinte,
Híved legott azzá lesz szinte.
Oszlik gyanú, megenyhül bánat!
Oly váratlan jöhet halálunk
S ha egymástól haraggal válunk,
A sírnál késő a bocsánat.

Gyulai Pál

 
Hozzászólás

Szerző: be június 22, 2009 hüvelyk 49_Efézus, ALKALMI, Gyulai Pál

 

Címkék: , , ,

BETŰK

Sokféle betű van – van kisebb és nagyobb,
Rövidebb és hosszabb; van, mely dísztől ragyog;
Van egész egyszerű, álló, vagy dőlt alak;
Van aztán olyan is, mely vékony, más vastag.
Ki-ki maga helyén, a maga sorjába‘
Alkotják e könyvet szép harmóniába.
Hogy elmélkedém e sok betű felett,
Egy példázat jelzé, illeté lelkemet.
Hogy az Isten népe is egy élő Biblia,
Minden egyes hívő egy-egy betű abba‘.
Ez eleven könyvnek te is betűje vagy;
Minőséged szerint lehetsz kicsiny, vagy nagy.
A jó égi Mester jelölt néked helyet.
Ne tekints más felé, üdvöd csak itt leled.
Úgy lehet, csak egy kis közönséges ‘i‘ vagy,
Ámde hivatásod igen fontos és nagy,
Ha előtted „h” áll és „v” követ téged:
‘Hív‘-nek olvastatol, jelentve hűséget.
Ámde ha kicsúszol társaid köréből,
Szereped kiesik jelentőségéből…
Avagy talán „g” vagy, e szóban, hogy „igaz”,
De nem tűröd meg a „i”-t, ne előzzön meg az,
Ellenben, látod, „gaz” szó jön ki vele…
Ne légy türelmetlen, vesd el önhittséged;
Ne tartsd magad nagyra, a kis pontot se nézd le;
Inkább szállj magadba, és helyeddel érd be.
Mert a kis pont is van ám olyan fontos,
Mint a felkiáltójel, az „hárihorgos”!
Ő jelöli azt meg, hol a mondat vége,
Aztán sok betűnek szintén ő az éke.
Azért én azt mondom, legyen köztünk béke,
Becsüljük meg egymást, éljünk egyetértve,
Hogy ki minket olvas, újuljon szívébe‘,
Elhagyva a gonoszt, Jézushoz megtérjen…
Ez a hivatásunk, ezért adjunk kezet.
Kívánom, hogy az Úr áldjon meg titeket!

 

Címkék: , , , , , , , , , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: