RSS

Schvalm Rózsa kategória bejegyzései

A KERESZT VONZÁSA

Mint hullámok hátán hánykódó hajót,
Céltalan sodort magával az élet,
De az ősznek hajnalán erőtelen,
A kereszt rögös útján partra vetett.

A hajnali égbolton, fény derengett,
Vonzott a távolban feltűnő kereszt.
Valaki kézen fogott és vezetett,
A kereszt alatt, végre megpihentem.

Akkor ott, tudtam, hogy célba érkeztem,
Minden terhet, mi nehéz volt letettem.
Megújult erőt, s új életet nyertem,
Óemberi énemet levetettem.

Új emberként élem már az életem,
Béke honol szívemben és lelkemben.
Feltámadott Urunk nyomában járva,
Most már az Isteni fénysugár vezet.

Schvalm Rózsa

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be július 24, 2011 hüvelyk ALKALMI, Evangelizálás, Schvalm Rózsa

 

Címkék:

HA MEGÉRINTI SZÍVED

Ha megérinti szíved az ég fuvallata,
s benne az Isteni Lélek, otthonra talál,
aki eddig voltál, nem vagy többé ugyanaz,
a Lélek átformál, s kitárul egy új világ.

Nem vonz már e világi csillogás, gazdagság,
lelked szabad, túllátsz a földi lét határán.
Múló földi kincseket, többé nem gyűjtesz már,
új cél vezet, tiéd az igazi gazdagság.

Amit másokkal oly szívesen megosztanál,
hisz oly sok a világban, a boldogtalanság.
Sok- sok ember élete örökös rohanás,
nincs ideje meghallani a lélek hangját.

Pedig fájdalmában néha, mélyről felkiált,
létét jelezve, hogy sorsa üresség, magány.
Ezt az űrt nem töltheti be semmi más,
csak Isten kegyelméből, a szent égi áldás.

Fölöttünk az idő, olyan gyorsan elszáll,
kijelölt utunk rövidül, nap-nap után.
S ha végéhez elérkezik, ott vajon Ki vár?
attól függ, hogy az utad során, Kiben bíztál.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Evangelizálás, Schvalm Rózsa

 

Címkék:

SZENTHÁROMSÁG

Örök talány, hozzá nem érhet fel,
bármily bölcs, az emberi értelem,
De hozzánk hajol Ő kegyelmesen,
Szentháromságának, egységében.

Megnyilvánulnak, rejtett titkai,
megvilágítja azt, az igaz hit.
Hit fényében felragyog valója,
Atya, Fiú, Lélek kapcsolata.

Egységének szeretete árad,
a teremtett, végtelen világra.
Az Atya terve, valósul Fiában,
s áldott a Lélek, munkálkodása.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék:

HIT HULLÁMHOSSZÁN

Hit hullámhosszán száll, a gondolatban,
és csendességben elmondott ima.
Hidat alkot mélység, magasság között,
nyitott út, mely időhöz nem kötött.

Isten és ember közt, élő kapcsolat,
léleknek erőt, biztonságot ad.
Hogy szilárdan állja, lét viharait,
ne törjék össze, súlyos gondjai.

Mert az ember, e földi vándorútján,
néha göröngyös, szakaszokon jár.
Ha büszkén, önmagában bízva járja,
göröngyökön, gyakori botlása.

De kezét nyújtja, a Mindenség Ura,
ha nyílt szívvel, imában szólítja.
Viharzónában sem, süllyed a bárka,
csitul a vihar, szelíd szavára.

Schvalm Rózsa

 
1 hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , ,

SZERESD ELLENSÉGEDET

Mily nehéz szeretni azt,
ki durván, sáros lábbal,
mélyen lelkedbe tapos,
s kárörvend fájdalmadon.

Arcán Júdási mosoly,
szíve szándéka gonosz.
Gonoszsága tőrbe csal,
hamis az ajándéka.

Némán tűrsz, mint áldozat,
nem fizetsz rosszért rosszal,
de ki ádáz ellenség,
oly nehéz szeretni azt.

Krisztusi példa segít,
kik keresztre feszítik,
azokért imádkozik,
vére értük ontatik..

ha szívedben Ő lakik.
már képes vagy szeretni,
ki ellened vétkezik,
s tudsz érte imádkozni.

Schvalm Rózsa

 
1 hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , ,

KEZDET ÉS A VÉG

Uram Te vagy, a Kezdet s Te vagy a Vég,
középpont, a lét kiinduló pontja,
Teremtő és fenntartó egy személyben,
a világ sorsának irányítója.

Emberi büszkeség a válság oka,
ha önmagát helyezi középpontba.
Saját sorsát önmaga irányítja,
Isten igazát, s tán létét tagadva.

Sötétet a fénytől, Te választod el,
és mi jó, mi rossz, Uram Te döntöd el.
Nem az a bölcs, aki magát annak mondja,
hanem az, aki hallgat a szavadra.

Nem mond rossznak jót, és a rosszat jónak,
s a keserűt édesnek nem hazudja,
Nem altat el részegítő itallal,
mert emlékszik Jézus, édes szavára.

Mellyel rávilágít az igazságra,
Isten szeretetére, jóságára.
A bűn állapotából elmozdulva,
helyreáll Isten, s ember kapcsolata.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk ALKALMI, Schvalm Rózsa

 

Címkék: , , , ,

HOGYHA BENNED

Hogyha benned újjászületett szív dobog,
a nap ragyogását is, új fényben látod.
Magasabb szférák, rejtekébe lát szemed,
tárja titkait, a Mindenség előtted.

Életed, apró dolgaiban is érzed,
tapasztalod, az Isteni jelenlétet.
Nyilvánul személyes, lelki élményekben,
ha a kereszt fényében éled életed.

Ahol értünk adta, Önmagát az Isten.
kinyújtotta felénk, szabadító kezét,
Mindenhatóságának, dicsőségében,
árasztja az Ő, végtelen szeretetét.

Te is add önmagad, teljes bizalommal,
lélekben, benne lehetsz teljesen szabad.
Bilincsét letéve, önakaratodnak,
hittel, reménységgel, Vele járd utadat.

Schvalm Rózsa

 
Hozzászólás

Szerző: be július 23, 2011 hüvelyk Evangelizálás, Schvalm Rózsa

 

Címkék:

 
%d blogger ezt kedveli: