RSS

választás címkéhez tartozó bejegyzések

A VÁLASZ

Két férfi lép elő,
két fogoly, ki válaszra vár,
s közülük csak egy szabad,
mert Ő a választ tudja már.

Az egyik vadul szorítja bilincseit,
gúnyos mosoly arcán,
s vérszomjas szeme máris
következő áldozatán.

A másik? Csak hallgatva vár,
lesütött arccal, ott benn,
az Atyához bocsánatért kiált,
mert Ő a választ tudja már.

“Barrabás!” – zúg a tömeg,
őreá esett a választás.
Te is ott voltál, ne tagadd!
A múlt változhatatlan áll.

De most, Ő, a
Megsebzett Király,
ki érted a halált is
vállalta a Golgotán

halkan suttogja csupán:
“Ragadd meg
Istened
feléd kinyújtott karját!”

G. E.

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be december 1, 2010 hüvelyk Evangelizálás, G. E., Nagypéntek

 

Címkék:

A BÖLCS INTELMEI

Ma arra int a bölcs prédikátor,
Legyen helyes értékismeretem,
És döntéseimben legyek bátor.

Ne válasszam a bűnöst, a rosszat,
Mi lelket bénít, azt ne akarjam,
De a jót sem, hanem csak a ‘jobbat’.

Mint Mária, ki Jézus szavára
Figyelt szomjazva, mély áhítattal,
Mert tudta, hogy az válik javára.

Az élet, mint sebes nyíl elsuhan,
És vádol nevetés, habzó pohár,
Részvétlenség nyomán a könnyfolyam.

A tenger mélye őrzi a kincseket,
Míg felszínen a hab fut és fecseg…
Uram, tedd elmélyültté életemet!

Gerő Sándor

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 21_Prédikátor, 42_Lukács, ALKALMI, Gerő Sándor

 

Címkék: , , , ,

MÁRIA ÉS MÁRTA

Márta sürgött-forgott s körülfonta a fény,
és főtt a főzelék és sült a sütemény,
S Mária kuporgott az Úr lábainál
a rezedás kertben, ahol suhant a nyár.
Milyen csodálatos, milyen örök a kép,
Mártáé a világ, Máriáé az ég.
Márta, akár a föld, szívós, kemény, konok,
Máriában ihlet és irgalom lobog.

A jobb részt választottam, Mária vagyok,
titkos hangra figyelek, tűz és jel ragyog
szívemben, s az egyetlen szükséges hevít,
s amit kapok, az tőlem el nem vétetik.

Ölbey Irén

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 42_Lukács, ALKALMI, Ölbey Irén

 

Címkék: , ,

EGY A SZÜKSÉGES

Márta:
Mester, nézd, a munka terhe
Mind csak énrám nehezül,
Máriát hiába várom,
Ő csak itt ül tétlenül.

Hogy ne tennék én meg érted
Bármi munkát örömest,
Ám az ő vendége is vagy,
Ne legyen hát ő se rest.

Hogyha úgy szeret, mint mondja,
Hát mutassa meg hamar,
És ne hagyjon egymagamra,
Tud segítni, ha akar.

Mária:
Drága Mester, ó, ne küldj el,
Hagyd figyelnem hangodat,
Szomjas lelkem erre vágyik,
Igéd égi tápot ad.

Márta tudja, kész örömmel
Dolgozom minden napon,
De most, – lábaidnál ülni –
Ez egyetlen óhajom.

Új erővel osztom én meg
Márta gondját, terheit,
Majd, ha lelkem szomjas földje
Szent Igéddel megtelik.

Az Úr:
Márta, látom, hogy serény vagy,
Futsz és fáradsz szüntelen,
Rá se értél megpihenni,
Vagy beszélni énvelem.

Ámde, amíg értem fáradsz,
Lelked mélye háborog,
S ez mutatja, – értsd meg, Márta, –
Egy a szükséges dolog.

Hozzám jönni, tőlem venni,
Mit nem adhat senki más,
Nálam van csak bűnbocsánat,
Békesség, megújulás.

Nálam van a szolgálatra
Elkészítő kegyelem.
Aki nem vett, nem is adhat,
S munkája gyümölcstelen.

Mária hát jól választott
S példát mutat néked itt,
Ez a jobb rész, s ki megnyerte,
Attól el nem vétetik.

Vargha Gyuláné

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 42_Lukács, 51_Kolossé, ALKALMI, Vargha Gyuláné

 

Címkék: , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: