RSS

Kol. 3:1) címkéhez tartozó bejegyzések

FÖLMENT A DICSŐSÉGBE

Szent egek, minden boldogok hajléki,
A nagy Király jön, nyíljatok meg néki!
Nagy oszlopi a levegőégnek,
Engedjetek utat a Felségnek!
Aki kezdetben titeket teremtett,
Aki azt mondá: légyen ég és föld, s lett;
Aki Igéje a nagy Istennek,
Aki által lettenek mindenek:

Ő a békesség örök tanácsában,
Mint aki legfelsőbb a váltság titkában,
Emberré lett a teljes időben,
A bűn terhét szenvedte testében.
Meghalt, áldozván halálos kínjával,
De fel is támadt maga hatalmával:
Ím győzedelmes bajnok módjára
Felmegy és ül szent Atyja jobbjára.

Mennybe menése az ember Fiának
Záloga lelkünk mennyei jussának,
Melyet szerzett, mint kezes, vérével
És közöl minden igaz hívével.
Ő emberré, mi atyánkfiává lett,
Atyjának minket örökösivé tett;
Maga előttünk mennybe felméne,
Nekünk is helyet hogy készítene.

Ó, kegyes Jézus! Idvességünk ára,
Vállalt kezes, ki szent Atyád jobbjára
Magasztaltattál, Te, ki örök, nagy,
Atyáddal egy és örök Isten vagy:
Arra szereztél utat érdemeddel,
Isten Atyánktól nyert örökségeddel,
Hogy dicsőséged lakóhelyébe
Mégy könyörülő főpap képébe‘.

Áldunk, s imádunk mindörökké Téged
És dicsőítjük örök istenséged;
Jó vagy, Uram, Te, s igen irgalmas,
Pap és Király vagy, kegyes, hatalmas.
A Te érdemed a mi nyereségünk,
Mennybe menésed élő reménységünk,
Hogy minket is, mint örökségedben,
Részeltetsz megnyert dicsőségedben.

Adjad, Úr Jézus, hogy még e világban
Sátorozván is, ama mennyországban
Részt vehessünk, s mint tulajdonunkkal,
Szentül éljünk mennyei jussunkkal,
És hogy e földet jó cselekedettel,
Hálaadással, buzgó tisztelettel,
Mint lakos társai a szenteknek,
Pitvarivá tegyük az egeknek.

Palóczi Horváth Ádám

Reklámok
 

Címkék: , ,

VONJ MINKET IS A MENNYBE!

Vonj, Mesterünk,
és mi megyünk
szívünk szent óhajával
e földről el,
a mennybe fel,
Hol Te vagy az Atyával.

Vonj, Mesterünk,
és mi megyünk
célunk felé serényen,
Mert mi magunk
nem haladunk
az igaz, jó ösvényen.
Vonj, Mesterünk,
s mi követünk
föl az égi hazába,
Ó, fogd kezünk,
Te légy velünk
S nem esünk bűncsapdába.

Vonj, Mesterünk,
és adj nékünk
új erőt a hitharchoz,
Hogy kitartsunk,
s eljuthassunk
az égiek karához.

 

Címkék: ,

MENNYBEMENETEL NAPJÁN

Úr Jézus, aki felséggel
És dicsőséggel mentél égbe,
És ottan vettél hatalmat,
Nagy birodalmat, teljességbe:
Lelkünk áldja istenséged
És híven Téged magasztalunk,
Bárha nem látunk szemünkkel,
De hitünkkel megtapasztalunk.

Te is dicsőségedből,
Szent székedből fordítsd le szemed,
Erőtlen teremtésidre,
Híveidre öntsd ki érdemed.
Mennyben létednek hasznában,
Javaiban részesekké tégy;
Szent Atyád előtt érettünk,
Kik vétettünk, esedezőnk légy.

Mivel Te utat nyitottál,
És tanítottál mennybe menni,
Adjad, hogy tégedet kövessünk,
És siessünk nyomodba‘ lenni.
Segítsd igyekezetünket,
Vond szívünket temagad után,
Hogy a Te akaratodnak
S nyomdokodnak járhassunk útján.

Míg bujdosunk e pusztában
S míg hazánkba, az égbe érünk,
Légy kezesünk, védj bennünket,
És hitünket neveljed, kérünk,
Hogy veszedelmek között
Megütközött köztünk ne légyen,
Hitünknek elevenségét,
Reményét ne érje szégyen.

Majd, ha megfutjuk pályánkat,
Várt pálmánkat a kezünkbe add,
Lelkünket, ó, Szerelmesünk,
Hű Kezesünk, magadhoz fogadd!
Testünket is emeld végre
Dicsőségre isteni karral,
Hol Tégedet szemlélhessünk,
Dicsérhessünk az égi karral.

Keresztesi József

 

Címkék: , , , ,

FELFELÉ

John Bunyan: A zarándok útja c. könyvének olvasása után.

Mindig – ha nézel – akkor felfelé!
Fel, hol a csillagok égnek!
Soha, de soha, soha lefelé!
Ragyogjanak arcodon a fények!

Akadály dombja s a Csüggedések,
réme a Halál árnyékának
nem állhat útba, győz az Élet, –
visznek felfelé szálló szárnyak.

Így kívánságod hamar teljesül:
Romlásból a Sionba érhetsz…
Azt mondják rólad: igaz emberül
élt, mert mindig csak felfelé nézett!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be december 7, 2009 hüvelyk 51_Kolossé, 58_Zsidók, ALKALMI, Kárász Izabella

 

Címkék: , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: