RSS

Túrmezei Erzsébet kategória bejegyzései

KIS TELEFON

Kis telefonom van nekem:
két összetett kezem.
Mit lenn a földön mondok el,
Megváltóm hallja fenn.

Ha hívom Őt, barátomat,
Ő mindig válaszol,
Felhangzik már: halló, halló,
a szívem hallja jól.

Csingilingi csingiling,
Szólj kis telefon!
Összekulcsolom kezem,
s felhívom Jézusom.

Audio: http://kispest.lutheran.hu/eke/enekeskonyv/web2/index.php

Reklámok
 

Címkék: ,

KRISZTUS A MENNYBE FÖLMENT

Krisztus a mennybe
Fölment, és elküldte
Vigasztaló Szentlelkét,
Hogy biztassa seregét.
Győztesen ment el,
Drága ígérettel,
Hogy velünk lesz mindvégig,
Mind világ végéig.

Dicsérő ének
Zengjen nagy Nevének
Hűsége a mi vértünk.
Közbenjár ő mi értünk.
Úr földön, égen,
Örök dicsőségben,
Áld, oltalmaz, vezérel
Győztes, erős kezével.

Szent küldetésben,
Békességszerzésben
Nyomát híven követnünk
Ő ad erőt minékünk.
Fényben országol,
Még sincs tőlünk távol.
Őt szolgáljuk, imádjuk,
Énekszóval őt áldjuk.

Örvendezzünk, vigadjunk,
Krisztus lett a vigaszunk!

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

KIÉ VAGY?

Kié vagy édesanyád karján,
kicsi gyermek, mindnyájunk szemefénye,
boldog szülők beteljesült reménye?

Enyém! – mosolyog rád édesanyád,
amikor szívére ölel.
Enyém! – simogat meg édesapád,
amikor magasba emel.
Miénk! – mondjuk mi mind,
kik velük együtt örülünk neked,
s féltve vigyázzuk harmatéleted.

És ma Jézus szólal meg: „Enyém vagy!
Enyém, mert megváltottalak,
neveden hívtalak,
szüleidnek szent megbízással
ajándékul én adtalak.
Elpecsétellek, óvlak, védelek,
és egész földi vándorutadon
láthatatlanul én leszek veled.“

Csendesen figyelünk az égi szóra,
Igen, te Jézusé vagy! Áldott óra!
Áhítattal látjuk homlokodon
a láthatatlan szent pecsétet.
Jézusé vagy! De Ő reánkbíz téged.
Titkok fátyola lebben,
hogy te így vagy miénk még teljesebben!

Jézus van itt mindnyájunkhoz közel,
s kegyelme mindnyájunkat átölel.

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

KÖNYÖRGÉS GYERMEKEINKÉRT

Buzgó imában, hittel kérünk,
mindenek Atyja, Istenünk:
Szentlelked ajándékozd nékünk,
tanácsodat megértenünk,
hogy korán neveljük neked
a ránk bízott gyermekeket!

Mint legelőd juhait, őket
Te gondozod és vezeted.
Hogy semmi el ne vonja tőled,
védve, szívünkre helyezed,
hogy Teneked őrizze meg
életüket a szeretet.
Szülők szívében szent szereteted
szent zálogát szemlélhetik.
Szülői szívek őket már az
örök otthonhoz köthetik.
Neked szenteltek legyenek!
Neked nőjenek, érjenek!

Bár örökölnék üdvösséged
holtig híven mindannyian!
Könnyítsd terhüket! Nyújts segítséget
korunk nehéz próbáiban!
Szent kezed adjon vagy vegyen,
csak minden javukra legyen!

Javukra és dicsőségedre
rád bízzuk őket. Hű kezed
legyen mindig segítségükre,
hogy jók és tiszták legyenek!
S ha mi nem leszünk már velük,
Te légy útjuk, eledelük!

Álld meg őket borúban, fényben!
Add, hogy boldogok legyenek.
s egykor, áldásunktól kísérten
biztosan célhoz érjenek,
hogy ott dicsérjünk szüntelen
örökre együtt! Így legyen!

Fr. A. Koethe
Ford.: Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: ,

PÜNKÖSD UTÁN

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.
Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.
Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak
egyetlen prédikációra.
És egyház született.
Ma is megmozdul ezer és ezer szív
hogyha a szó Lélektől ihletett.
Lélektelen mennyit beszéltünk már mi…
Tanuljunk csendben a Lélekre várni.

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

PÜNKÖSD UTÁN

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!

S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten,
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – szolgálni, égni, tenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni,
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

Turmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be március 22, 2010 hüvelyk Pünkösd, Túrmezei Erzsébet

 

TEMPLOMSZENTELÉSRE

Ó, Istenünk, ez ünnepen
mi hálás szívvel, könnyesen
szent házadért dicsérünk.
Száll boldog hálaénekünk,
mert itt adsz békét minekünk,
itt lakozol Te vélünk.
A fájó szívet enyhíted,
szent asztalod megteríted.
Megelégítesz bennünket.
Eltörlöd minden vétkünket.
Halld, Istenünk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a boldog hála énekét!

Mint szarvas, forrás hűs vizét,
úgy szomjazzuk a Te Igéd,
az élet bő forrását.
Szent hajlékodba sietünk,
mert Uram, Téged keresünk
s a Te kezed áldását.
Szent házad édes otthonunk,
hol Téged vígan áldhatunk,
hol új életre ébredünk,
mert Te vagy utunk, életünk.
Halld, Jézusunk, ha száll feléd,
ha száll feléd:
a hála boldog énekét!

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , , , , , , ,

 
%d blogger ezt kedveli: