RSS

Piován Győző kategória bejegyzései

RÖGÖS ÚT

Rögös út a kereszt útja,
Arany gyalu nem gyalulja.

Azokra, kik arra mennek,
Ordas-falkák leselkednek.

S mégis, akik arra járnak,
Panaszos arcot nem látnak.

Mert ez az út az egyetlen,
Mely a vadon rengetegben

Végül mégis oda vezet,
Hol a lélek megpihenhet.

Piován Győző

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be március 16, 2010 hüvelyk 40_Máté, ALKALMI, Piován Győző

 

Címkék: , , ,

ZARÁNDOK UTAMON

Ahová nézek csupa fény
Kincseknek végtelen sora.
De én e sápadt kincsekért
Még nem sóvárogtam soha.

Imámban nem ezt kérem én,
Nem ezt óhajtom hangtalan
Amíg zarándok utamon
Imbolygó árnyam átsuhan.

Amíg fáradtan ballagok
Csak egyet kérek esdve én,
Ne adjon semmit ez a föld,
Maradjak holtomig szegény, –

De ha egyszer majd úgy kerül,
Hogy e világból elmegyek,
A mennynek fényes kapuján
Uram, bocsáss be engemet.

Piován Győző

 

Címkék: , , , , , , , , ,

IMA BÉKESSÉGÉRT

Uram, ki látod e világnak
Nehéz és véres harcait,
Könyörgöm Hozzád, esdve kérlek,
Fogd le a küzdők karjait.

Szívüket, mely – mint kígyófészek –
Gyilkos méreggel van tele:
Járja keresztül szent jóságod
Irgalmas, végtelen kegye.

Ott hol rombolva dúl és tombol
És gyújt és pusztít a halál,
Fojtsd el a lángok vad csóváit,
Mielőtt küszöbünkre száll.

A háború kegyetlen rémét,
Mely sötét színben ünnepel,
Földünk megcsúfolt asztalától
Napod sugára űzze el.

Nyisd meg, ó, nyisd eged határát,
Teljesítsd szívünk vágyait:
Bocsásd le kérlek, ó, bocsásd le
A béke szent galambjait.

Piován Győző

 
Hozzászólás

Szerző: be december 7, 2009 hüvelyk Újév, Piován Győző

 

Címkék: ,

PÜNKÖSD

Ma is hirdetik az Igét
A pünkösdi tüzes nyelvek,
Hogy részesei lehessünk
A mennyei szeretetnek.
Lelkesedő, erős hittel
Ma is járják a világot,
– Égi kincset hintve szerte, –
A hűséges tanítványok.

Ne csüggedj el, gyönge ember,
Ha sújt nyomorúság, bánat,
Az erősítő Szentlelket
Krisztus adta a világnak!
Azért küldötte az Atya,
Hogy vigaszul melléd álljon,
S az ég felé vivő úton
Győzhess minden akadályon.

A Szentlélek erejével
Új édenkert nyílik itten;
De hit nélkül boldog élet
Sem itt, sem odaát nincsen.

Az Atyánál úgy kaphatunk
Örök üdvöt, égi helyet, –
Ha szívünkbe zárjuk, amit
Hirdetnek a tüzes nyelvek!

Piován Győző

 
Hozzászólás

Szerző: be december 4, 2009 hüvelyk 43_János, Pünkösd, Piován Győző

 

Címkék:

PÜNKÖSDKOR

Pirospünkösd napján,
mikor gyümölcs érik,
életed kalászát
angyalszemek nézik.
Ezüstös harmatot
csorgatnak tövére,
hogy termése nőjön
S vihar ki ne tépje.

Pirospünkösd napján
az Úr keres téged,
Zúgó szelek szárnyán
Lelkét küldi néked.
Fogadd szeretettel
a mennyei lángot,
növeljen szívedben
hitet, boldogságot.

Piován Győző

 
Hozzászólás

Szerző: be december 4, 2009 hüvelyk Pünkösd, Piován Győző

 

Címkék:

HÚSVÉTI FÖLDINDULÁS

Jeruzsálem városában
Megrettentek a vitézek
S a völgyeknek futamodva
Reszkettek, ha hátranéztek.

Fönt a hegyen hajnal lángolt:
Piros hajnal rózsatelten,
S angyal szállott a mennyekből
A hónál is fehérebben.

Angyal szállt le, s míg megrendült
A városnak minden tája,
A keresztre fölfeszített
Messiásnak sírját tárta.
Örömkönnyes asszonyarcok
Boldog szíve, zengő szája
Hirdette az embereknek:
Föltámadt az ég Királya!

Hívő szívek, zengő szájak
Harsogjátok ma is bátran:
Örök hála és dicsőség
Istennek a magasságban!

Piován Győző

 
Hozzászólás

Szerző: be november 25, 2009 hüvelyk Húsvét, Piován Győző

 

Címkék:

HÚSVÉTI ÉNEK

Arannyal ékes szárnyait tárva
ölelt a nap az alvó világba,
mikor útját gyorsan megszakítva
angyal hajolt a zárt sziklasírra.

Azon a csodás tavasz-hajnalon
megtört, leroskadt fegyver, hatalom,
sápadttá dermedt az erő, önkény,
a gúnyolódók pávás székhelyén.

Hiába volt a gőgös tagadás,
elérkezett a nagy föltámadás.
Ki latrok között szenvedett halált,
dicsőségesen mégis mennybe szállt,

kincses reményül hagyva a hitet,
hogy aki Benne gyökeret vetett:
mikor az űrben minden ellobog,
Krisztusban élve tovább élni fog.

Piován Győző

 
Hozzászólás

Szerző: be november 25, 2009 hüvelyk Húsvét, Piován Győző

 

Címkék: ,

 
%d blogger ezt kedveli: