RSS

Kárász Izabella kategória bejegyzései

ÍGY TÖRTÉNT

Lukács 24:36-52/a

ELŐSZÖR: megjelent
békességet kívánva
s a régi tizenegy
hódolattal imádta.

Első rémületük:
– valami lelket látnak –
eltűnt, mikor szemük
hitt már a nagy csodának.

Lábait, kezeit
sebeinek helyével
megmutatta nekik
s ők hallal, lépesmézzel

megkínálták Uruk,
Aki elébük tárta
saját útját, utuk, –
készülve búcsúzásra.

A nagy parancsot is
hogy majd tanúi lesznek
vértanú papjai
a győzelmes keresztnek.

Saját maga helyett
Szentlelkét megígérte,
AZTÁN azt a helyet
velük elhagyva, ére

szelíd Betánia
szeretett határába.
VÉGÜL áldania
kezeit amint tárta

hirtelen elszakadt
a földtől. Sehol nem volt.
Kéklő felhő alatt
átölelte a mennybolt.

Ők néztek utána.
A megnyílt égben látták
Atyja jobbján állva –
s hódolttal imádták.

Kárász Izabella

Reklámok
 

Címkék:

MEGLÁTJUK AZ ÚR JÉZUST

Vértanú István Szentlélekkel telve
szemeit az ég felé függesztette
s Istennek jobbján a fényes mennyekbe’
Urunkat látta!

Idézzük vissza a régi időket!
Mint búcsúztatta a hű követőket,
Jeruzsálemből mint vezette őket
Betániáig.

Kísérjük most el, nézzük, amint mennek,
hogy hová, merre, semmit nem kérdeznek.
Fülükbe cseng még: – küldelek követnek,
lesztek tanúim!

Betániánál amint megáldotta,
két áldó karját föléjük tartotta,
szemük láttára tőlük távolodva
beitták felhők.

Dicsőségében ezután meglátták,
ígért Szentlelkét együttesen várták,
Jeruzsálemet boldog hírrel járták:
– Felment a mennybe!

…Mi is, ha Szentlélekkel vagyunk telve
szemeinket az ég felé függesztve
Atyjának jobbján a dicső mennyekbe’
Urunkat látjuk!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be június 9, 2011 hüvelyk Kárász Izabella, Mennybemenetel, Pünkösd

 

Címkék: , , ,

IGAZI PÜNKÖSD

Csak úgy lehet igazán
pünkösd itten,
ha mindenben mindenünk
lett az Isten…

Ha nem lehet, nem tudunk
élni másképp,
csak pünkösd szent hatalmas
Krisztusáért.

Ezért indít pünkösd ma
engem térdre,
hogy élhessek pünkösdben,
de csak Véle…

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be június 9, 2011 hüvelyk Kárász Izabella, Pünkösd

 

PÜNKÖSDI ZSOLTÁR

Dicsőség Néked, mennyei Tűz!
A Lélek piros rózsája,
élő akarata vagy!
Áldozócsütörtökünk éjszakáját,
Jézus után tekintő szemünket,
szomorú, csüggedt életünket
csodás, új fénybe hozó!
Jöttödre kigyúlt bennünk a cél,
a prófétaság továbbvitele,
Jézus újbóli megtalálásának
velünk maradásának ereje.
Szomorú szívű tanítványoknak
áldott pünkösdi Lélek, Tűz, Erő,
Élet, Hit, üdvösség mind Te lettél…
Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél,
kik egységben Jézusra várhatunk…
Csapjon ujjongó zsoltárba szavunk!
Pünkösdi fény ragyogjon a szemünkben:
Velünk van Szentlelkében az Isten!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be június 9, 2011 hüvelyk Kárász Izabella, Pünkösd

 

Címkék:

NYERTETEK-E SZENTLELKET?!

Alszik a szívben lángod, szeretet,
mit régi tüzek hamva elfedett,
mert könny locsolja, forró siratás.
Nem vethet lángot az alvó parázs.

És tesz a lélek élettelenül,
és vet új magot, szeretetlenül,
és jár és él és nincsen aratás,
mert alszik benne a régi parázs.

Amíg le nem jő Isten Szelleme,
a lelkek mélyét nem tölti tele,
míg csak sóhaj száll az ima helyett –
szunnyad a parázs… Nem lesz életed!

…Gyújtsd fel a régi tüzet, Istenem,
hogy minden lélek csodákat tegyen,
Vetése nőjön, míg a napba néz,
Legyen tüzeket gyújtó égi kéz!

Legyen a dal, a hang, az akarás,
s míg lángra gyúl a sok régi parázs,
Valóság legyen a nagy felelet:
Igen! Elnyertük áldott Lelkedet!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be június 9, 2011 hüvelyk Kárász Izabella, Pünkösd

 

Címkék: , , , , , , , , ,

AKIVEL Ő TALÁLKOZOTT

Akivel Ő találkozott,
annak lelkében jég s a fagy
nyomtalanul úgy eltűnik,
hogy felragyoghat a Tavasz!

Kigyúl abban valami tűz,
lerombolva mind a fagyot,
s lelkében ég a szeretet,
amit a Krisztustól kapott.

Ha fáznak még az emberek
tavasztalan, téli, hideg,
vak éjszakán, csupán azért,
mert ridegek, jaj, a szívek!
A szenvedések tengerén
jéghegyek közt virág fakad,
csak vigyétek fénylőn, dicsőn
Krisztust, a szent, a nagy Tavaszt!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be április 15, 2011 hüvelyk Kárász Izabella, Tavasz

 

Címkék: ,

URAM, KÖSZÖNÖM A TAVASZT!

Újra kinyílt az orgonánk,
újra itt van a kikelet.
Virágba szökkentek a fák,
zölddé változott a berek.
Tavasz varázsos illatán
fölfelé száll az én szívem,
megáll az Isten trónusán
és imádkozik csendesen:
– Uram, köszönöm a tavaszt,
a természetnek tavaszát.
Az éltető napsugarat,
a kinyíló kék ibolyát.
Patak folyását völgyeken,
a légnek tiszta illatát,
lepkék szállását idelenn
és fönn a pacsirta dalát.
Uram, köszönöm a tavaszt,
az életemnek tavaszát.
Köszönöm, hogy széppé tetted
életemnek ifjúkorát.
Köszönöm, hogy adtál nekem
imádkozáshoz hő fohászt
és megmutattad az utat,
amely elvezet Tehozzád.
Uram, szenteld meg a tavaszt,
az életemnek tavaszát!
Lelkemben csak Neked nyíljon
minden cseppnyi érzés-virág.
Neked szenteljem életem,
Hozzád mehessek egykor át,
– Uram! Köszönöm a tavaszt!
Az életemnek tavaszát!

Kárász Izabella

 
Hozzászólás

Szerző: be április 15, 2011 hüvelyk Kárász Izabella, Tavasz

 

Címkék: ,

 
%d blogger ezt kedveli: