RSS

Gyermekbemutatás kategória bejegyzései

A BABA MOSOLYA

Ritkán sír, tízszer annyit
mosolyog, szinte hallik
derűje halk nesze.
Üde, bimbócska kedve
kinyílik s teljesedve
kérd: vele érzel-e?

Mint ki valami áldott
szépséges szépet látott
ámulva valahol,
szeméből úgy sugárzik
derűje, szinte másik,
szebb létezésbe von.

Valami ősi forrás
ez a mély-mély mosolygás,
ez a derű patak?
Vagy kár gondolni többre:
éltünk őszinte tükre,
mely mindent visszaad?

Én nem tudom, de fénye
a szív mélyéig ér le,
gyógyít, üdít, betölt,
s míg nézek vissza rája,
a létezés csodája
bennem is testet ölt.

Füle Lajos

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2014 hüvelyk Füle Lajos, Gyermekbemutatás

 

Címkék: , ,

NEM TERMÉSZETES

Az nem természetes,
hogy egy kisgyermek épen érkezik.
CSODA!

Az nem természetes,
hogy egy kisgyermek felnő és ép marad,
CSODA!

Az nem természetes,
hogy mindnyájunkért áll a Golgota,
hogy kicsi és nagy eljuthat oda…
CSODA! CSODA!

Füle Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be június 28, 2014 hüvelyk Füle Lajos, Gyermekbemutatás

 

Címkék: , , ,

KIÉ VAGY?

Kié vagy édesanyád karján,
kicsi gyermek, mindnyájunk szemefénye,
boldog szülők beteljesült reménye?

Enyém! – mosolyog rád édesanyád,
amikor szívére ölel.
Enyém! – simogat meg édesapád,
amikor magasba emel.
Miénk! – mondjuk mi mind,
kik velük együtt örülünk neked,
s féltve vigyázzuk harmatéleted.

És ma Jézus szólal meg: „Enyém vagy!
Enyém, mert megváltottalak,
neveden hívtalak,
szüleidnek szent megbízással
ajándékul én adtalak.
Elpecsétellek, óvlak, védelek,
és egész földi vándorutadon
láthatatlanul én leszek veled.“

Csendesen figyelünk az égi szóra,
Igen, te Jézusé vagy! Áldott óra!
Áhítattal látjuk homlokodon
a láthatatlan szent pecsétet.
Jézusé vagy! De Ő reánkbíz téged.
Titkok fátyola lebben,
hogy te így vagy miénk még teljesebben!

Jézus van itt mindnyájunkhoz közel,
s kegyelme mindnyájunkat átölel.

Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

KÖNYÖRGÉS GYERMEKEINKÉRT

Buzgó imában, hittel kérünk,
mindenek Atyja, Istenünk:
Szentlelked ajándékozd nékünk,
tanácsodat megértenünk,
hogy korán neveljük neked
a ránk bízott gyermekeket!

Mint legelőd juhait, őket
Te gondozod és vezeted.
Hogy semmi el ne vonja tőled,
védve, szívünkre helyezed,
hogy Teneked őrizze meg
életüket a szeretet.
Szülők szívében szent szereteted
szent zálogát szemlélhetik.
Szülői szívek őket már az
örök otthonhoz köthetik.
Neked szenteltek legyenek!
Neked nőjenek, érjenek!

Bár örökölnék üdvösséged
holtig híven mindannyian!
Könnyítsd terhüket! Nyújts segítséget
korunk nehéz próbáiban!
Szent kezed adjon vagy vegyen,
csak minden javukra legyen!

Javukra és dicsőségedre
rád bízzuk őket. Hű kezed
legyen mindig segítségükre,
hogy jók és tiszták legyenek!
S ha mi nem leszünk már velük,
Te légy útjuk, eledelük!

Álld meg őket borúban, fényben!
Add, hogy boldogok legyenek.
s egykor, áldásunktól kísérten
biztosan célhoz érjenek,
hogy ott dicsérjünk szüntelen
örökre együtt! Így legyen!

Fr. A. Koethe
Ford.: Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: ,

HÍVŐ CSALÁD

Gyermek hite legyen
szülök magvetése.
Ez az élő Isten
örök rendelése.

Amit otthon lát, hall
az emberpalánta,
úgy kíséri útját,
mint lobogó fáklya.

Szeretni az Istent
s felebarátunkat,
ez az aranyszabály
életének célt ad.

Ahol nem törődnek
Isten szavaival,
a család, mint oldott
kéve, széthull hamar.

Gerő Sándor

 
2 hozzászólás

Szerző: be március 22, 2010 hüvelyk ALKALMI, Gerő Sándor, Gyermekbemutatás

 

Címkék: , ,

KEZDET

Csitt! Kezdődik az új szimfónia.
Lendül a pálca a Végzet kezében,
Csipke-hangfogós bölcső rejtekében
Mozdul a földnek egy kicsiny fia.
Alaktalan, halk, félénk hangolásra
Nyílik parányi rózsakehely-szája,
De Isten örök, nagy kéziratában
Már készen áll a lét szimfóniája.
S ha eljön az idő,
A szólamokat rendre végig játszák
Hangszerükön: az öröm, vágy, a kín,
A szenvedély, a szeretet, a szépség,
A gügyögés, a sikoly, s az imádság.
Sötét nézőtér megviselt világunk,
Eloltogatta már a bűn a lámpát.
Könyörgünk Hozzád, mennyei Művész,
E hangolódó, halk kis életen
Zúgasd végig a fény szimfóniáját!
II.
Vigyázz! Kezdődik egy új háború!
Torz fegyverüket fenik már a szörnyek,
Cipelnek csontváz-vállukon
Undok batyukban bajt, bűnt, bánatot,
Dacot, dühöt, kísértést, könnyet.
Felsír a föld piciny, fogoly fia
Gondokkal bélelt bölcső-börtönében
És ködbe fúl a fényszimfónia.
Valahol áll egy fényes bástyafok.
Szivárványzászlót lenget ott a béke.
A szeretet szegletköve,
Megfutott, kidőlt földi harcosok
Tisztára mosó menedéke.
Egy megbocsátó, égő, égi Szív
Ott minden imát pajzzsá kovácsol,
És aki nála menedékre lel,
Azért Ő vérével felel,
Ha vétek-rémek ellen harcbaszállni
Kibocsátja a biztonságos várból,
S örök rendjellel ékesíti végül
Mindazt, aki a földön Övé lett…

Szülőszívek! Bölcső testőrei!
Vigyázz! Imához! Kezdődik egy élet!

Dömötör Ilona

 
Hozzászólás

Szerző: be március 22, 2010 hüvelyk Dömötör Ilona, Gyermekbemutatás

 

Címkék:

Ó, MIT TEHET?

Ó, mit tehet kicsiny kéz,
Kedvest, Uram, Neked?
Kicsinyke kéz sokat tehet,
Segítve a szegényeket;
Így áldd meg gyermeked!

Ó, mit tehet kicsiny száj,
Kedvest, Uram, Neked?
Rebeghet éneket s imát,
S mi szép, ha nyájas szót is ád;
Így áldd meg gyermeked!

Ó, mit tehet kicsiny szem,
Kedvest, Uram, Neked?
Tekinthet Jézusára föl,
Tanulhat szent Igéjéből;
Így áldd meg gyermeked!

Ó, mit tehet kicsiny szív,
Kedvest, Uram, Neked?
Ha Isten Lelke ihleti,
Jézust, Urát szeretheti;
Így áldd meg gyermeked!

Ford.: Varga Tamás

 

Címkék:

 
%d blogger ezt kedveli: