RSS

Karácsony kategória bejegyzései

VÉGTELEN ADVENTEK

Majd, ha elmúlik az ünnep, a karácsony,
S elalszik a gyertya a zöld fenyőágon…
Vajon… kialszik-e a fény a szemedben?
Ádventi nép! Vársz-e, élsz-e reményedben?

A Messiás eljött, de nem úgy mint várták,
Nem fogadták be Őt, tagadták, utálták,
Hiszen királyt vártak, hatalmi jelt, pálcát,
Megakarták mérni Isten igazságát,
És nem értették Isten Golgotáját…
És nem értették meg Isten Történelmét.
És nem értették meg Irgalmát, kegyelmét.
Azt, hogy az öröktől fogva élő Ige
Alázatosan jött le szolgálni ide.
S végigjárta minden lépését az útnak…
A próféciák is mind-mind ide futnak -
– De itt van kezdete már a másik útnak.

Később megértették, s szerte a világon,
Évente új várás indul, új karácsony.
Aztán… ahogy elmúlt a várásnak vége,
Indulunk ismét a köznapok elébe…

A Messiás eljön, de nem úgy, mint várják,
De aki megérti Isten Golgotáját,
Annak ádventje nem ,,karácsonyi ádvent.’’
Mert tudja, visszajő onnan, ahová ment!
És amikor zsendül a fügefa virág:
A KEGYELEM betelt, s eljő az IGAZSÁG!

Ádventi nép! Ma már az örömhír csendül,
Emeld fel szemedet: a fügefa zsendül.
Vedd füledbe szavát, igéretét zengőn;
Várd igaz ádventtel: eljön, eljön, eljön!

R. Lukátsi Vilma

 
1 hozzászólás

Szerző: be december 4, 2009 hüvelyk Advent, Karácsony, Lukátsi Vilma

 

Címkék:

KARÁCSONYVÁRÁS

Ha egyszer kitörő örömmel
tudnálak dicsérni, Uram!
És nemcsak hűvös köszönöm-mel,
melynek már szegett szárnya van,
repülni nem bír magason,
elakad porban, szavakon.

Tudnék úgy ujjongani Néked,
mint gyermekből ha hang kitör,
midőn játékot, édességet
átvesz anyja kezeiből.
Lehet-e, Uram, édesebb ajándék,
mint a szeretet?

Törj fel, öröm! Közel Karácsony,
a szív ilyenkor ifjodik!
Hadd lássak túl fenyőn, kalácson,
jussak el mind a jászolig!
Zengjek angyali éneket:
Eljöttél! Dicsőség neked!

Schultz L.

 
Hozzászólás

Szerző: be december 4, 2009 hüvelyk Advent, Karácsony, Schultz L.

 

Címkék: ,

OTTHON AZ ÉG ALATT

Emberi béke –
a föld zöldje, virága,
az ég kéksége,
a hegyek, a felhő árnya.

Emberi béke –
az otthon az ég alatt:
szívek közelsége
és bíztató szavak.

Emberi béke –
a hit lélek-temploma:
karácsony fénye
és a húsvéti csoda.

Fazekas Lajos

 
Hozzászólás

Szerző: be november 27, 2009 hüvelyk ALKALMI, Fazekas Lajos, Húsvét, Karácsony

 

Címkék:

JÁSZOL ELŐTT

Királyok, bölcsek, pásztorok nyomában
a jászolodhoz hív és hajt a vágyam,
kis Jézus, életem gyönyörűsége,
hogy lelkem töltse be öröm és béke.

Szavakkal el nem mondható, mit érez
a szív, hogyha szól Megtestesült Igédhez;
s itt, hol Dicsőség zengett angyal-ajkon,
ígéretem a Mennybe felsóhajtom:

én Istenem! kit most Gyermekként látlak,
de bennünk s értünk művelsz majd csodákat,
magamat átadom Neked és kérlek,
hogy hűségemről ne feledkezzél meg

s tegyem azt, ami dicsőségedre válik,
szeresselek, szolgáljalak halálig,
hogy egykor lelkem színről-színre lásson
ott, hol örök boldogság a Karácsony.

Gát István

 
Hozzászólás

Szerző: be november 24, 2009 hüvelyk Gát István, Karácsony

 

KARÁCSONYI ÉNEK

Mily ragyogó fény árad az éjben!
Betlehem úszik fény özönében.
Égi csodának nyílt meg az ég!
Szent örömöt zeng angyali nép:
Megszületett a Jézus!

Ébred a pásztor mennyei szóra,
Álmainál szebb drága valóra:
Menjetek! Ó, hol glória zeng,
S a kicsi hajlék fénybe dereng:
Megszületett a Jézus!

Rendül a szív az égi jelekre,
Szent öröm az, mely általölelte,
S mintha a föld is zsongna imát,
Mintha susogná fű, fa, virág:
Megszületett a Jézus!

A szívünk is gyúljon örömre,
S zengjen az Úrnak hálaimát!
Szent fia köztünk itt van örökre,
Megszabadítva már a világ:
Megszületett a Jézus!

Gárdonyi Géza

 
Hozzászólás

Szerző: be november 24, 2009 hüvelyk Gárdonyi Géza, Karácsony

 

Címkék:

 
%d honlapszerkesztő ezt szereti: